Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

1 PRZEWODNICZĄCY Andrzej Russek
2 ZASTĘPCA PRZEWODNICZACEGO Janusz Kopczyński
3 SEKRETARZ Jerzy Żelazny
4 CZŁONEK Czesław Młynarski
5 CZŁONEK Krzysztof Sromek

SKŁAD ZG ZEiRP RP

1 PREZES Zygmunt Politowski
2 WICEPREZES Anna Obolewicz
3 WICEPREZES Wiesław Woszczyna
4 SEKRETARZ Małgorzata Grącka
5 SKARBNIK Andrzej Kowalcze
6 CZŁONEK ZG Ryszard Grosset
7 CZŁONEK ZG Paweł Mularczyk
8 CZŁONEK ZG Tomasz Szuszwalak
9 CZŁONEK ZG Sławomir Stefański
10 CZŁONEK ZG Stanisław Marek
11 CZŁONEK ZG Grzegorz Stachowiak
12 CZŁONEK ZG
13 CZŁONEK ZG Jarosław Kurek
14 CZŁONEK ZG Zofia Kozina-Oloś
15 CZŁONEK ZG Tadeusz Cyrek
16 CZŁONEK ZG Jerzy Kędzierewicz
17 CZŁONEK ZG Krzysztof Dietz
18 CZŁONEK ZG Roman Szłapa
19 CZŁONEK ZG Jerzy Kurek
20 CZŁONEK ZG Mirosław Burakiewicz
21 CZŁONEK ZG Marian Puziak
22 CZŁONEK ZG Alicja Łaput