Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

1 PRZEWODNICZĄCY Jerzy Żelazny
2 ZASTĘPCA PRZEWODNICZACEGO Czesław Młynarski
3 SEKRETARZ Kazimierz Dulas
4 CZŁONEK Krystyn Bebło
5 CZŁONEK Janusz Czepek
6 CZŁONEK Marek Miszczak
7 CZŁONEK Hieronim Schwarz

SKŁAD ZG ZEiRP RP

1 PREZES Zygmunt Politowski
2 WICEPREZES Anna Obolewicz
3 WICEPREZES Jarosław Kurek
4 WICEPREZES Wiesław Woszczyna
5 SEKRETARZ Małgorzata Grącka
6 SKARBNIK Andrzej Kowalcze
7 CZŁONEK ZG Ryszard Grosset
8 CZŁONEK ZG Mirosław Burakiewicz
9 CZŁONEK ZG Jerzy Hryniewicz
10 CZŁONEK ZG Jarosław Kaleta
11 CZŁONEK ZG Leszek Kobacki
12 CZŁONEK ZG Jerzy Kurek
13 CZŁONEK ZG Zbigniew Łaziuk
14 CZŁONEK ZG Włodzimierz Marasz
15 CZŁONEK ZG Stanisław Marek
16 CZŁONEK ZG Mirosława Miętkiewska
17 CZŁONEK ZG Czesław Mila
18 CZŁONEK ZG Paweł Mularczyk
19 CZŁONEK ZG Andrzej Oklesiński
20 CZŁONEK ZG Czesław Olejnik
21 CZŁONEK ZG Andrzej Sobolewski
22 CZŁONEK ZG Grzegorz Stachowiak
23 CZŁONEK ZG Roman Szłapa
24 CZŁONEK ZG Tomasz Szuszwalak
25 CZŁONEK ZG Andrzej Rozpotyński