Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Dzień Strażaka w Kole ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 17 maja 2024r odbyło się uroczyste Zebranie Olsztyńskiego Koła ZEiRP RP z okazji Dnia Strażaka w Restauracji Villa Pallas (Horyzonty)

Naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością:

 • Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie nadbrygadier Michał Kamieniecki
 • Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Łukasz Jasiński
 • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg.  Sergiusz Dłuski
 • Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie Grzegorz Matczyński
 • Prezesi Honorowi ZOW ZEiRP RP w Olsztynie Stanisław Mikulak i Tadeusz Jakubik

Prezes ZEiRP RP koła w Olsztynie Andrzej Kiernozek przywitał wszystkich uczestników spotkania a w szczególności nasze Panie oraz zaproszonych gości i życzył im udanej zabawy.

Następnie głos zabrali: nadbrygadier Michał Kamieniecki Komendant Wojewódzki PSP, brygadier Łukasz Jasiński Komendant Miejski PSP i Prezes Honorowy Stanisław Mikulak.

Złożyli życzenia w szczególności  zdrowia, dalszej dobrej współpracy oraz miłej zabawy.

Podczas spotkania zostały wręczone Odznaki Za Zasługi dla ZEiRP RP kolegom:

 • Grzegorzowi Matczyńskiemu
 • St. Bryg Sergiuszowi Dłuskiemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie
 • Lechowi Kowalskiemu
 • Jackowi Kamoli
 • Wojciechowi Jeznach

Odznaki wręczali Stanisław Mikulak i nadbrygadier Michał Kamieniecki Komendant  Wojewódzki PSP w Olsztynie.

Po części oficjalnej przystąpiliśmy do świętowania. Atmosfera była bardzo miła i wesoła, jedzenie stanowiły potrawy grillowe, ciasto, napoje, kawa i herbata.  Reszta należała do inwencji własnej zgromadzonych uczestników spotkania. 

Nasze świętowanie Międzynarodowego Dnia Strażaka rozpoczęliśmy w dniach 1- 4 .05.2024r zapalając znicze na grobach zmarłych członków naszego koła oraz  pod pomnikiem „STRAŻAKOM POLEGŁYM w AKCJI”.  

6 maja 2024 r. na placu apelowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  przywitali się z nowo mianowanym nadbrygadierem Michałem Kamienieckim, Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Bardzo wysoka frekwencja uczestników potwierdza sens organizowania takich spotkań. Te uroczystości są wyrażeniem szacunku i uznania dla Emerytów i Rencistów za lata służby.

Opracował: Sekretarz Wojciech Jeznach. Prezes Andrzej Kiernozek

Pielgrzymka Strażaków na Górę Św. Anny w 2024

         W dniu 12 maja 2024 r. jak co roku w drugą niedzielę maja, odbyła się XXVI Pielgrzymka Strażaków na Górę Świętej Anny w województwie opolskim.

Uczestnikami pielgrzymki byli strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz emeryci pożarnictwa wraz z rodzinami.

         Uroczystość rozpoczyna się zbiórką na Rajskim Placu przed bazyliką św. Anny na czele z Opolskim Komendantem Wojewódzkiego PSP st.bryg. Pawłem Kielarem, nadbryg. w st. spocz. Karolem Stępniem, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Teresą Tiszbierek, Prezesem ZOW ZOSP RP w Opolu dh Andrzejem Borowskim, komendantami powiatowymi PSP, prezesami ZOP ZOSP RP i przedstawicielami struktur PSP, ZOSP i ZEiRP RP. Dalej następuje przemarsz pod Grotę Lurdzką pocztów sztandarowych straży pożarnych, strażaków, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, emerytów pożarnictwa i ich rodzin oraz przedstawicieli władz samorządowych.

         W Grocie Lurdzkiej odbyła się msza św. za strażaków i ich rodziny celebrowana przez biskupa Waldemara Musioła.

         Po uroczystej Mszy Świętej pielgrzymi udali się pod Pomnik Świętego Jana Pawła II, gdzie zostały złożone kwiaty oraz odśpiewano „Barkę”.

         W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło 79 pocztów sztandarowych z jednostek PSP i OSP z terenu województwa opolskiego i sąsiednich województw.

Opracował Krzysztof Gacek.

Zdjęcia kpt. Łukasz Nowak KW PSP Opole.

DZIEŃ STRAŻAKA 2024 r. w MYSZKOWIE

W dniu 10 maja 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie odbyła się uroczystość z okazji Obchodów Dnia Strażaka oraz powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wojciechowi Kruczkowi przez Dowódcę Uroczystości kpt. Przemysława Zenderowskiego. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie aktu powołania st. kpt. Grzegorza Paul na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przywitanie się ze sztandarem Komendy oraz złożenie meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej o przejęciu obowiązków.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali, a także awansów na wyższe stopnie.

Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych emerytów naszego Koła odznaką„ Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP’’

Odznakę otrzymali:

kol. Tadeusz Garski

kol. Bogdan Tworek

Po uroczystym apelu wszyscy emeryci i renciści udali się na wspólny obiad.

Spotkanie emerytów i rencistów z okazji „Dnia Strażaka 2024” w Gliwicach

W dniu 10 maja 2024 roku z okazji obchodów „Dnia Strażaka 2024” w restauracji „Portowa”, odbyło się spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli:

– Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach bryg. mgr inż. Janusz Kozłowski

– Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach – kol. Roman Szłapa.

Prezes Koła nr 3 kol. Adam Połonowski przywitał wszystkich przybyłych uczestników i złożył im z okazji strażackiego święta najserdeczniejsze życzenia pomyślności i zdrowia. Przedstawił również program majowej wycieczki oraz plan organizowanych imprez w roku 2024.

Następnie zabierając głos, do życzeń dołączyli się: Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach bryg. mgr inż. Janusz Kozłowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach – kol. Roman Szłapa.

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Roman Szłapa w asyście Prezesa Koła nr 3 kol. Adama Połonowskiego wręczyli nadane przez Zarząd Główny ZEiRP RP Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Odznaczeni zostali:

– Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach bryg. mgr inż. Janusz Kozłowski

– kol. Joachim Pieczka

            W dalszej części spotkania uhonorowano okolicznościowymi statuetkami św.Floriana:

– kol. Stefana Urbanka

– kol. Dariusza Wieszoka

            Całe spotkanie przebiegło w supermiłej atmosferze. Wysoka frekwencja uczestników potwierdza sens organizacji takich okolicznościowych spotkań. Organizowanie tych uroczystości są wyrazami największego szacunku i uznania dla wszystkich emerytów i rencistów pożarnictwa za lata ich służby.

25-lecie powstania Koła ZEiRP RP w Wąbrzeźnie

25 kwietnia 2024 roku w Restauracji „Stary Młyn” Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie obchodziło 25-lecie powstania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie koła oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Toruniu nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski, Komendant Powiatowy PSP  w Wąbrzeźnie st. kpt. Robert Stasiak, były Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Toruniu st.bryg. w st. spocz. Sławomir Herbowski oraz Burmistrza Wąbrzeźna Tomasza Zygnarowski.

Dokładnie 23 lutego 1999r, z inicjatywy ówczesnego Komendanta Powiatowego PSP
w Wąbrzeźnie st.bryg. w st. spocz. Sławomira Herbowskiego, w świetlicy komendy odbyło się spotkanie inauguracyjne. Pierwsi członkowie koła wybrali Zarząd w składzie: Prezes – Janusz Kopczyński, Wiceprezes – Zdzisław Piotrowski, Sekretarz – Henryk Szymczak, Skarbnik – Ryszard Henryszewski, Członek – Andrzej Biernacki.

Przez pierwsze lata swojej działalności odbywały się głównie spotkania z okazji Dnia Strażaka oraz świąteczno-noworoczne. W miarę upływu lat oraz nabierania doświadczeń, działalność koła została rozszerzona o organizację wycieczek. Wycieczki po naszym kraju prowadziły nie tylko od brzegu morza w Kołobrzegu, po góry na Śnieżkę 1602m npm., ale także poniżej poziomu morza do kopalni soli Kłodawa 600 metrów pod powierzchnię ziemi. Były również gorące kąpiele w wodach termalnych w Uniejowie oraz na Malcie w Poznaniu.

Od 2009r członkowie koła rozpoczęli zwiedzanie Europy. Były organizowane wycieczki m.in. do: Lwowa, Bratysławy, Budapesztu, Wiednia, Pragi, Paryża, Brukseli. Były również wyjazdy wypoczynkowe do: Berlina na Wyspę Tropikalną, Hiszpani, Włoch, na Majorkę oraz kilkukrotnie do Chorwacji.

Po okresie pandemii Covid-19 w roku 2021 powróciły wyjazdy turystyczne, tym razem ograniczone do wyjazdów wypoczynkowych na nasze piękne wybrzeże do: Jastrzębiej Góry, Łeby, Darłówka i najbliższy wyjazd do Pogorzelicy. Nadal odbywają się spotkania z okazji Dnia Strażaka oraz świąteczne.

Z okazji Jubileuszu  XXV – lecia, zaproszeni goście oraz członkowie koła zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, wykonanymi specjalnie na tę okazję.

Były również życzenia i bukiety kwiatów dla członków obchodzących „okrągłe” urodziny. Prezes koła Janusz Kopczyński oraz Skarbnik Ryszard Henryszewski, którzy przez całe
25-lecie pełnili swoje funkcje, zostali dodatkowo uhonorowani kamiennymi grawertonami
z podziękowaniem za te minione lata.

Spotkanie to było również okazją do przyjęcia w poczet członków koła kolegi Sławomira Herbowskiego, któremu legitymację członkowską wręczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Tadeusz Milewski, a znaczek związku Prezes koła Janusz Kopczyński.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
a zarazem członek naszego koła, Jarosław Herbowski wręczył członkom zarządu koła, którzy są również aktywnymi członkami Wąbrzeskiej OSP znaczki upamiętniające 25-lecie województwa kujawsko-pomorskiego obchodzone w tym roku.

Część oficjalna spotkania została zakończona wystąpieniami zaproszonych gości, którzy składali nie tylko gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu ale również życzenia wielu lat dalszej tak owocnej działalności.

Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na radosne biesiadowanie, na rozmowy, uśmiechy, wspomnienia a także oglądanie kroniki koła. Na zakończenie spotkania wszyscy żegnali się słowami: do zobaczenia wkrótce.

 • Tekst:  Janusz Kopczyński
 •             Marek Węglerski
 • Zdjęcia: Ania Węglerska