Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Roczne Zebranie sprawozdawcze  w Kole Świdnickim

W  dniu 11 maja 2022r. o godzinie 11.00 w świetlicy OSP Krępiec zorganizowano  roczne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa /Koło w Świdniku.
W zebraniu wzięło  udział 19 członków Koła. Swoją obecnością zaszczycili bryg.w st. spocz. Stanisław Marek– Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie i st. bryg. Adam Niemczyk -Komendant Powiatowy PSP w Świdniku.

Zebraniu przewodniczył Kol. Wiesław Chęciński/ Prezes Zarządu Koła. Na wstępie powitał gości i wszystkich przybyłych członków Koła, przedstawił porządek zebrania, sprawozdanie 
z działalności  za okres sprawozdawczy i plan pracy na 2022r.

W dalszej części zebrania  przedstawiono  sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy oraz  plan finansowy na 2022r. W głosowaniu członków zebrania udzielono absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy, podniesiono wysokość składki członkowskiej do 50 zł/rocznie, zatwierdzono plan działalności i plan finansowy Koła na 2022r.

W ramach dyskusji głos zabrali:

bryg.w st.spocz. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie
i st. bryg. Adam Niemczyk -Komendant Powiatowy PSP w Świdniku. Każdy z gości przedstawił  najważniejsze aspekty  pracy  bieżącej odpowiednio Zarządu Wojewódzkiego 
i Komendy Powiatowej. Komendant Powiatowy poinformował  ponadto o planowanych  obchodach  wojewódzkich i powiatowych „Dnia Strażaka” oraz 30- lecia  Państwowej Straży Pożarnej. Goście przekazali najlepsze życzenia dla wszystkich członków Koła.

Na zakończenie Kol. Wiesław Chęciński podziękował funkcyjnym za sprawny przebieg Zebrania, Prezesowi ZW ZEiRP RP w Lublinie i  Komendantowi Powiatowemu PSP w Świdniku za przybycie, pozostałym uczestnikom za udział w Zebraniu, a władzom OSP w Krępcu,
Kol. Andrzejowi Wilkołazkiemu i  innym przyjaciołom za pomoc logistyczno-gastronomiczną. Na zakończenie uczestnicy zjedli ciepły posiłek. Poniżej kilka zdjęć z zebrania.

Wycieczka Koła nr 9 przy KP PSP w Myszkowie

Wycieczka  Szczecin –Wolin – Ahlbeck.

W dniach 05-08-05. 2022 r. emeryci i renciści pożarnictwa zrzeszeni w Kole nr 9 przy         KP PSP w Myszkowie/woj.śląskie/ wyjechali na wycieczkę odwiedzając woj. zachodniopomorskie. 

W programie zwiedzania było: Szczecin stolica województwa , Świnoujście, Ahlbeck i Heringsdorf , Kamień Pomorski, Wolin i Międzyzdroje gdzie byliśmy zakwaterowani.

Szczecin

W pierwszym dniu wycieczki w godzinach dopołudniowych dotarliśmy do stolicy woj. Szczecina .Zwiedzanie rozpoczynamy od spaceru niezwykłą trasą turystyczną  urządzoną w poniemieckich schronach przeciwlotniczych i przeciwatomowych. Po zwiedzeniu schronu udajemy się w kierunku Starego Miasta tam jest usytuowana Bazylika Archikatedralna św. Jakuba drugi pod względem wysokości kościół w Polsce. Po zwiedzeniu wnętrza Bazyliki udajemy się windą na taras widokowy z którego rozprzestrzenia się wspaniały widok na całe miasto. Ostatnim punktem zwiedzania miasta w tym dniu są Wały Chrobrego –na usypanym wale utworzono taras około.500 m długości przy którym zlokalizowane są :Wyższa Szkoła Morska, Muzeum Narodowe Teatr Współczesny. Z wałów roztacza się wspaniała panorama na port.

Świnoujście- Ahlbek i Heringsdorf

W drugim dniu udajemy się do Świnoujścia. Jest to jedyne miasto w Polsce położone na wyspach. Zwiedzanie rozpoczynamy od Fortu Gerharda. Fort  jest jednym z najlepiej zachowanych pruskich fortów nabrzeżnych w Europie, jest jednym z niewielu gdzie turyści mogą na chwilę na własnej skórze poczuć smak wojskowej służby. Spacer po promenadzie –to popularny wśród turystów deptak. Przy promenadzie znajduje się muszla koncertowa, usytuowane są zabytkowe pensjonaty, sanatoria.

Po południu odwiedzamy zachodnich sąsiadów Niemców – zwiedzając zabytkowe miejscowości uzdrowiskowe Ahlbeck i Heringsdorf.

Kamień Pomorski-Centrum Słowian i Wikingów.

Trzeci dzień pobytu nad polskim wybrzeżem zaczynamy od przejazdu do miejscowości Kamień Pomorski .Najwspanialszym zabytkiem Kamienia jest  Katedra św. Jana Chrzciciela ze słynnymi XVII- wiecznymi organami, naprzeciw katedry stoi niewielki późnogotycki pałac biskupi. Główną budowlą na kamieńskim rynku jest ratusz uchodzący za perłę gotyku..         W drodze powrotnej do hotelu w okolicach miasta Wolin odwiedzamy skansen przybliżający historię średniowiecznych ludów- Centrum Słowian i Wikingów.

Międzyzdroje

W ostatnim dniu pobytu i wykwaterowaniu z hotelu  udajemy się Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego. Muzeum ma siedzibę w nowoczesnym budynku. Można tam obejrzeć zbiory fauny i flory występujące na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Po zwiedzeniu muzeum czas wolny-w godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Myszkowa.

                                                                                             Tekst i foto. Marek Ciałuch

RUCH SENIORSKI STRAŻAKÓW  W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

W dniu 26 kwietnia 2022 r – po ponad dwuletnim zastoju – zorganizowaliśmy wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i prezesów zarządów kół z naszego województwa.

Posiedzenie  zorganizowaliśmy w dwóch etapach:

I – część organizacyjna,

II – część uroczysta z  okazji Dnia Strażaka  2022.

W naszym posiedzeniu mieliśmy przyjemność gościć kol. Annę Obolewicz – Wiceprezeskę Zarządu Głównego naszego Związku oraz kol.  Sekretarz Zarządu Głównego Małgorzatę Grącką. W posiedzeniu uczestniczyła  nasza przedstawicielka w Zarządzie Głównym kol. Alicja Łaput, będąca Wiceprezeska naszego ZOW.

Posiedzenie prowadził witając naszych gości Prezes ZOW kol. Albin Piątkowski, przedstawiając porządek naszych obrad:

 1. Stan organizacyjny naszego stowarzyszenia w województwie,
 2. Finanse naszej organizacji,
 3. Informacja  kol. Alicji Łaput z posiedzenia Zarządu Głównego,
 4. Autoprezentacja Prezesa Zarządu Koła w Policach  kol. Jerzego Biniaszczyka o formach działań koła  w mijającej kadencji.
 5. Fundusz socjalny i jego realizacja w minionym roku zaprezentowana przez Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP –  Wiceprezesa ZOW – kol. Ludwika Sabeł.
 6. Kampania sprawozdawcza w Związku.
 7. Informacja  Przewodniczącej WKR kol. Sabiny Bieleckiej
 8. Statut naszego Związku i ogólny  zakres  uwag w tym przedmiocie.
 9. Dyskusja.

W związku z  inwazją rosyjską na Ukrainie nasza społeczność  seniorów pożarnictwa stanowczo potępia działania Rosji uznając je za niedopuszczalne. Jednocześnie wyrażamy naszą solidarność z Ukraińcami, a w tym z  ukraińskimi strażakami  walczącymi z pożarami spowodowanymi w  wyniku tej inwazji.

Równocześnie kierujemy nasze kondolencje i słowa otuchy do rodzin górników, którzy zginęli w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej        wskutek wybuchu metanu w dniach 21 i 22 kwietnia 2022 r.

Stan emeryckiej społeczności w naszym województwie przedstawił prezes ZOW kol. Albin Piątkowski na podstawie przesłanych nam materiałów, a szczególnie sprawozdań. Generalnie zanotowaliśmy spadek stanu naszej organizacji, przy czym jednak w niektórych kołach  nastąpił wzrost to jest w Policach, Wałczu, Świdwinie i Nowogardzie.  Od kilku już lat notujemy spadek zainteresowania działaniami społecznymi  emeryckiej organizacji szczególnie osób odchodzących na świadczenia emerytalne z dużych komend. Zdecydowanie korzystniej stan ten przedstawia się w komendach powiatowych PSP. Można więc zauważyć, że nasza wielopokoleniowa rodzina strażacka  uzyskuje coraz mniej pomocy i coraz słabsza jest pielęgnacja wartości międzypokoleniowej.

Stan finansów naszej wojewódzkiej organizacji przedstawił kol. Jan Rysz – Skarbnik ZOW. Generalnie  mimo pandemii i trudności w spotkaniach z członkami w kołach znaleziono właściwe – choć nieco spóźnione w niektórych kołach – możliwości do zrealizowania ustalonej wartości składek. Opłaciliśmy też nasze składki na rzecz Zarządu Głównego. W dalszym ciągu składki członkowskie od naszych członków to zasadnicze źródło stanu naszych finansów. Ogólny stan statutowych działań z analizą stanu finansów przedstawiła też kol. Sabina Bielecka – przewodnicząca WKR, wskazując też na możliwość pełniejszego funkcjonowania komisji rewizyjnych w kołach.

Prezes Zarządu Koła w Policach kol. Jerzy Biniaszczyk przedstawił szeroki zakres działań organizacji z zachowaniem  środków sanitarnych w okresie pandemii – z okazji 20 lecia  polickiej organizacji, spotkania w plenerze z  ich rodzinami, odznaczeń wskazując też na uzyskane środki dla wykonania  pamiątek z  okazji tego jubileuszu. Niewątpliwie  były to działania pracochłonne ale  w rezultacie zostały wysoko ocenione w ich organizacji i naszym Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego. Bliższe informacje w tym przedmiocie zarząd koła przedstawił na stronie internetowej naszego Związku.

Kol. Alicja Łaput przedstawiła – także wspólnie z kol. Obolewicz  i kol. Grącką z Zarządu Głównego- informację  z posiedzenia Zarządu Głównego. Zwróciliśmy się z prośbą do ZG o podanie realnego terminu przygotowania przez  ZOW uwag do statutu oraz przygotowania  materiałów przez ZOW do kalendarium w opracowywanej kronice naszego Z  okazji  30 lecia . Prosiliśmy także aby  Zarząd Główny odpowiadał na nasze pisma, analizował je i przekazywał nam swoje stanowisko.

W dyskusji zakwestionowaliśmy przekazane nam wyliczenia otrzymane po raz drugi z ZG dotyczące składek z ZOW na rzecz Zarządu Głównego. Uwagi w tym zakresie  przekazaliśmy ale odpowiedzi brak. Poza tym uważamy, że wyliczenia przedstawione w  tabeli powinny być – zgodnie ze statutem sygnowane  przez dwie osoby z ZG. Konkludując stwierdziliśmy, że nasze zobowiązania wobec ZG wykonaliśmy w całości za lata 2020 oraz za 2021.

Kol. Wiceprezes ZOW Ludwik Sabeł – jako Przewodniczący Komisji Socjalnej Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawach rozpatrywania wniosków o pomoc socjalną – przedstawił informację w  sprawie przedmiotowego wykorzystywania  tego funduszu  przez uprawnione osoby, poinformował o stanie wykorzystywania środków oraz wskazał na dobrą współpracę z osobami które w Komendzie Wojewódzkiej PSP rozpatrują  otrzymywane wnioski, za co podziękowaliśmy. Wobec licznych i niekiedy szczegółowych zapytań w sprawach  prawa do otrzymywanie pomocy w tym względzie uznaliśmy, że w  kolejnym naszym posiedzeniu poprosimy Pana Komendanta Wojewódzkiego PSP o przedstawienie  przez  osoby  obsługujące w  komendzie realizację funduszu o złożenie szczegółowszej informacji w tym przedmiocie i odpowiedzi na liczne  pytania z naszych kół terenowych.

Informację w sprawach kampanii sprawozdawczo – wyborczej w naszej wojewódzkiej organizacji  przedstawił kol. Władysław Surdy – sekretarz ZOW, przekazując komplet druków dla  kół w terenie. W tym zakresie zwróciliśmy uwagę za wcześniejsze przygotowywanie  propozycji co do obsady zarządu koła i ich delegatów na WZD oraz co do kandydatów do zarządu oddziału wojewódzkiego. Sprawa jest ważna gdyż  odczuwamy braki w  zakresie osób które wyrażają chęć działania w organizacji. W wielu kołach od wielu lat w zarządach są te same osoby a wiek działaczy w tych zarządach przekracza   65 lat.

Problematykę co do statutu postanowiliśmy przeanalizować w trybie  roboczej komisji, po otrzymaniu informacji z ZG co do terminów przedstawienia uwag i propozycji w tym zakresie. Generalnie   główne uwagi przedstawiliśmy w kilku naszych pismach do ZG, które jak zauważamy w ogólne nie zostały rozpatrywane. Nadal uważamy, że osobowość prawna ZOW powinna być  fakultatywna, tak jak w innych organizacjach mundurowych. Istota w tym względzie jest ważnych atrybutem co do dalszego funkcjonowania w tym przedmiocie naszej niemal  trzydziestoletniej organizacji, która powinna się kierować  zasadami demokracji i kolegialnego kierownictwa, jak również solidarności międzypokoleniowej.

Kol. Wiceprezes ZG Anna Obolewicz poinformowała o możliwości kontaktowania się z powstałym Oddziałem w Szczecinie Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA, gdzie można będzie uzyskiwać informacje i porady w sprawach dotyczących seniorów.

Druga część naszego posiedzenia miała charakter uroczysty, jak uznaliśmy dotyczyła naszego Emeryckiego Dnia Strażaka 2022.

Gośćmi naszymi byli Pan  nadbryg. w st. spocz.  Jacek Staśkiewicz – b. Komendant Wojewódki PSP w Szczecinie, któremu z pewnym opóźnieniem z powodu pandemii wręczyliśmy pamiątkowy grawerton z podziękowaniem za szeroką życzliwość i aktywną pomoc dla naszej organizacji w czasie Jego  komendanckiej służby.

Gościliśmy także st. bryg  Kazimierz Lesisza Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie,

komendantów powiatowych PSP w Pyrzycach, Kołobrzegu i Świdwinie,

oraz b, Dyrektora Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Szczecinie, dh Tadeusza Szczepańskiego.

Wszystkich naszych wymienionych gości z Warszawy, Szczecina i powiatów przywitał  prezes ZOW kol. Albin Piątkowski, który przedstawił ogólną informacje  o naszej wojewódzkiej seniorskiej organizacji, podziękował wszystkim gościom za dotychczasowa pomoc, a w tym  na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP za  pomoc między innymi w  transporcie na dzisiejsze spotkanie.

Następnie kol. Władysław Surdy poprowadził część uroczystą  w której dokonano odznaczeń  i wyróżnień    naszych działaczy o osób które udzielają  nam pomocy w naszej działalności.

Odznaką „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wyróżnieni zostali:

 •     kpt. Małgorzata Makowska  KP PSP Kołobrzegu
 •            Alicja Łaput – członek Zarządu Głównego, Wiceprezes ZW
 •            Tadeusz Szczepański  – Dyrektor Wykonawczy ZOW  ZOSP w Szczecinie
 •            Stanisław Strzelczyk – Prezes Koła w Gryfinie
 •            Wiesław  Rusin – Prezes  Koła w Goleniowie
 •            Jarosław  Kaleta – Prezes  Koła w Choszcznie
 •            Dariusz  Zięba  – Koło w Kołobrzegu
 •            Roman Artyński – Koło w Świdwinie
 •            Roman Majkowski – Koło w Świdwinie

 Odznaczeń dokonały kol. Anna Obolewicz , Małgorzata Grącka oraz Alicja   Łaput z Zarządu Głównego naszego Związku.

Następnie wręczyliśmy pamiątkowe grawertony jubilatom z okazji 75,70,65 urodzin, Kolegom:

 1.Władysławowi Surdy – Sekretarz ZW

2.Stanisław Strzelczyk – Prezes Koła w Gryfinie ,który podziękował w imieniu wszystkich  

    wyróżnionych za ich ocenę.

3. Eugeniusz  Kuliś  – Prezes Koła w Pyrzycach

3. Edward Halczyn  – Prezes Koła w Szczecinie

4. Stanisław Gulbas -Prezes  Koła w  Świdwinie

5. Jan Stefanowicz   – Prezes Koła  w  Dębnie

          Na zakończeniu posiedzenia prezes ZOW podziękował wszystkim naszym działaczom za  ich działalność, panom komendantom  powiatowym na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP  Pana st. bryg. mgr inż.  Kazimierza Lesisza  oraz z okazji Naszego święta złożył życzenia zdrowia,  pomyślnej służby i satysfakcji z wykonywanych zadań w PSP oraz  naszych działaczom – aby nasza organizacja rozwijała się i by funkcjonowała międzypokoleniowa solidarność w pożarnictwie.

Wszystkich uczestników naszego posiedzenia zaprosiliśmy na uroczysty obiad.

Opracowywanie ; Albin Piątkowski

Zdjęcia  Stanisław Strzelczyk , józef Cichecki

Posiedzenie ZOW ZEiRP RP w Rzeszowie

W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie z udziałem Prezesów Kół i członków Komisji Rewizyjnej.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia spotkali się najpierw w Komendzie Powiatowej PSP            w Łańcucie gdzie przy kawie i ciasteczkach przywitał nas Komendant Powiatowy PSP         st. bryg. Bogusław Golenia.

Posiedzenie poprzedzone było zwiedzaniem XVII – wiecznego renesansowego zamku w Łańcucie, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynącej ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza zaś stary, malowniczy park w stylu angielskim.

     W posiedzeniu uczestniczyło 22 członków Związku, w tym 17 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

     Posiedzenie prowadził  Tadeusz Cyrek – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie.

     Prezes Zarządu OW Związku na wstępie powitał zebranych uczestników posiedzenia oraz gości w osobach: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Babca i Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie st. bryg. Bogusława Golenię.

     Na początku posiedzenia przystąpiono do wręczenia Prezesom Kół Związku odznak honorowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, którymi wyróżnieni zostali: Janusz Cierpisz – Łańcut, Andrzej Rozpotyński – Przeworsk, Roman Petrykowski – Rzeszów, Zbigniew Pudełkiewicz – Leżajsk, Marek Bączkowski – Ropczyce.

Odznaki wręczał Prezes OW Związku – Tadeusz Cyrek w asyście Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Babca.

Miłym akcentem tego posiedzenia było podziękowanie dla wieloletniej Skarbnik ZW.

      Prezes w towarzystwie Panów Komendantów wręczył bukiet kwiatów oraz list okolicznościowy byłej Skarbnik ZW Związku Pani Teresie Nycz w ramach podziękowania za szeroko rozumianą działalność i pracę świadczoną na rzecz środowiska emeryckiego poprzez długoletnie pełnienie funkcji Skarbnika ZW Związku oraz członka Komisji Socjalnej.    

     Następnie przystąpiono do realizacji programu posiedzenia, podczas którego omawiane były następujące tematy:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku za 2021 r.
 2. Zagadnienie dotyczące finansów Kół i Zarządu Oddz. Woj. Związku.
 3. Przedstawienie informacji z posiedzenia ZG Związku.
 4. Propozycje Komisji dot. zmian zapisów w Statucie.
 5. Informacja nt. wykorzystaniu środków funduszu socjalnego za 2021 r.
 6. Wolne wnioski. 

W pierwszym punkcie posiedzenia Prezes Tadeusz Cyrek omówił sprawę dotyczącą sprawozdawczości Kół oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku za 2021 rok.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące finansów Kół Związku i Oddziału Wojewódzkiego Związku przedstawił Skarbnik – Kol. Tadeusz Kurak. Omówił On  także stan wpłat z tytułu składek członkowskich za 2021 r. oraz podał aktualny stan środków znajdujących się na koncie OW Związku. Poruszył także temat związany ze sprawozdawczością finansową oraz terminami obowiązującymi w tym zakresie. Przypomniał też Prezesom Kół o bieżących wpłatach z tytułu składek członkowskich na rzecz OW Związku za 2022 r.

Z kolei Prezes w uzupełnieniu tego tematu nawiązał do naszych uwag w temacie podziału składki członkowskiej i sposobie naliczania zobowiązań przez Skarbnika ZG Związku.

W kolejnym punkcie obrad Prezes przedstawił informację z posiedzenia  ZG Związku, które odbyło się w dniach 7-9 kwietnia br. w Częstochowie.

Przedstawił główne tematy tego posiedzenia i wynikające z jego ustaleń zadania dla Oddziałów Wojewódzkich oraz terminy ich realizacji.

Ponadto przekazał informację o planowanym we wrześniu br. posiedzeniu Zarządu Głównego Związku w Krakowie.

W temacie dot. Statutu  Prezes Tadeusz Cyrek w szczegółowy sposób odniósł się do propozycji zgłoszonych zmian zapisów w Statucie, przedłożonych przez Komisję Statutową. Przedstawił także przyjętą przez Komisję formę sposobu zgłaszania uwag końcowych w tym zakresie przez Oddziały Wojewódzkie oraz określony termin  ich przesyłania.

W temacie wykorzystania środków funduszu socjalnego za 2021 r. Prezes przedstawił zebranym informację dotyczącą wykorzystania środków z funduszu socjalnego w 2021 r.

Zapoznał także z ilością przyznanych świadczeń w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje, jak też w ujęciu ilościowym i kwotowym na poszczególne powiaty. 

     Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec w swoim wystąpieniu mówił o współpracy na szczeblu poszczególnych komend PSP deklarując dalszą pomoc i wsparcie dla  naszej organizacji związkowej – dla poszczególnych Kół Związku, jak też na rzecz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Podkreślał, że dobrze oceniana jest dotychczasowa współpraca z naszą organizacją, zapewniał dalszą pomoc i wsparcie na rzecz Zarządu OW, jak też dla poszczególnych Kół Związku.

Przedstawił także informację o pracy Komisji Socjalnej  w skład której wchodzą również przedstawiciele Związku oraz poinformował o wielkości środków znajdujących się aktualnie w tym zakresie na stanie konta KW PSP w Rzeszowie .

Pan Komendant  omówił także trwające prace nad propozycjami zmian w Regulaminie funduszu socjalnego mające na celu podwyższenie kwot przyznawanych świadczeń, w tym także zwiększenia kwoty dla uczestników spotkań okolicznościowych oraz uproszczenie sposobu  ich rozliczeń.

Omówił także temat rozpoczętych i planowanych na terenie Podkarpacia inwestycji w formie remontów i budów JRG i strażnic oraz planowanych zakupów sprzętu i pojazdów.

Przedstawił także termin uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, tak centralnych, jak też wojewódzkich, powiązanych z jubileuszem 150-lecia powstania rzeszowskiej straży pożarnej.

Wspomniał też o udziale podkarpackich strażaków w świadczeniu różnorakiej pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy od rozpoczęcia aktywnie pomagają także uchodźcom.  

     Dziękujemy serdecznie Zarządowi Koła w Łańcucie oraz Dyrekcji Muzeum-Zamku za pomoc w organizacji tego wyjazdowego posiedzenia

Prezes Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego                                                                                                                                       

                  Tadeusz Cyrek

23 wycieczka integracyjna – Świecie 26.04.22

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki ZEiRP RP przy okazji Posiedzenia wyjazdowego organizuje wycieczki integrujące środowisko emeryckie. Uczestniczą w nich członkowie Oddziału Wojewódzkiego, członkowie WKR, członkowie Komisji Socjalnej, Prezesi Kół oraz aktywiści Kół. Dotychczas zorganizowano 23 takich wycieczek, prawie w wszystkich Komendach Powiatowych oraz niektórych JRG.  

Tym razem zwiedzaliśmy Świecie, miasto powiatowe największego powiatu w województwie, leżące przy autostradzie A1 oraz trasie ekspresowej 5. 

Najważniejsze zabytki Świecia to średniowieczny zamek i fara. Zamek oczywiście krzyżacki, do którego udaliśmy się po zakończeniu obrad, dziś jest jedną z największych atrakcji Świecia. Do dziś przetrwała także baszta zachodnia – krzywa wieża.  Odchylenie od pionu wynosi 106 cm w kierunku zachodnim, przy wysokości 35 m. Historię zamku oraz miasta opowiedział przewodnik turystyczny z Miejskiego Domu Kultury w Świeciu.

  Po powrocie do Komendy D-ca JRG bryg. Paweł Puchowski zorganizował pokaz najnowocześniejszego sprzętu jaki jest na wyposażeniu Jednostki. Sprzęt z którego są najbardziej dumni to:                                                                                                        1/ SCRt typ Mega – City Renault Rotator,                                                                 

2/ GBA – Rt 2,0/28 Mercedes,                                                                                

3/ SD 30 MAN,                                                                                                      

4/ Sdł kompanijny – IVECO DAILY.                                                    

Ostatnim punktem naszego spotkania był wspólny posiłek w świetlicy Komendy.                                                                       Sporządził Włodzimierz Marasz                   Zdjęcia; Paweł Puchowski,                                                                                          Włodzimierz Manikowski

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka 2022 w Kole Lublin

Zgodnie z wieloletnią już tradycją Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie pod przewodnictwem Presa Koła bryg. w st. spoczynku mgr inż. Stanisława Marka zorganizował w dniu 6 maja 2022 r. uroczyste spotkanie z okazji „DNIA STRAŻAKA”. W spotkaniu uczestniczyli weterani służby pożarniczej wraz z małżonkami oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP i przedstawiciele emerytów z zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Spotkanie odbyło się na terenie obiektu Politechniki Lubelskiej w sali restauracyjnej „Lanczo Mania”.

Wszystkich uczestniczących w spotkaniu przywitał Prezes Koła który w imieniu Zarządu Głównego odznaczył bryg. Roberta Grelowskiego Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Lublinie odznaką honorową „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

Z okazji przypadających na dzień 8 maja imienin obchodzonych przez Stanisławy i Stanisławów wszystkim solenizantom naszego Koła najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym złożył Wiceprezes Koła w Lublinie kol. Krzysztof Wójcik.

Prezes Koła złożył uczestnikom spotkania sprawozdanie z ustaleń podjętych przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniach od 7 do 9 kwietnia 2022 r. oraz z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie w dniach od 24 do 27 kwietnia 2022 r.

W trakcie spotkania życzenia dla weteranów służby pożarniczej z okazji „DNIA STAŻAKA” złożyli zaproszeni przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz  zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Prezes Zarządu Wojewódzkiego  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych kol. Tadeusz Miciuła oraz Przewodniczący Koła Terenowego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Lublinie kol. Marian Radomski.

W trakcie spotkania w ramach wolnych wniosków zabierali głos uczestniczący w  spotkaniu emeryci służby pożarniczej.

Okolicznościowe spotkanie z okazji „DNIA STRAŻAKA” zakończyło się uroczystym obiadem.

Tekst – Kazimierz Mitera
Zdjęcia – Adam Skowronek