Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Obchody Dnia Strażaka w Częstochowie

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka dla członków Koła nr 8 i niezrzeszonych emerytów regionu częstochowskiego odbyły się tradycyjnie w „Studni” w Częstochowie.           Prezes koła kol. Czesław Mila otworzył uroczystość, powitał bryg. Pawła Frocha Z-cę Komendanta Miejskiego PSP oraz przybyłych emerytów, rencistów PSP i wdowy po strażakach. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka było okazją wyróżnienia Honorową Odznaką „Zasłużony Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” członków koła: kol. Jolantę Maślankę – Kościelny, kol. Dariusza Jagusiaka, kol. Grzegorza Cierpiała oraz bryg. Pawła Frocha – Z-cę Komendanta Miejskiego PSP. Odznaczenia wręczył kol Czesław Mila – członek Zarządu Głównego ZEiRPRP i Prezes Koła nr 8. W imieniu odznaczonych podziękowała kol. Jolanta Maślanka – Kościelny.

   Z okazji święta strażackiego kol. Izabela Zasępa przybliżyła zebranym informację o patronie strażaków Św. Florianie.

Prezes koła zapoznał zebranych programem koła na najbliższe miesiące, podziękował członkom koła za aktywność. Z-ca Komendanta bryg. Paweł Froch złożył życzenia zdrowia i pomyślności wszystkim emerytom, podziękował Zarządowi Koła za zaangażowanie w działalności na rzecz emerytów i rencistów PSP.

Głos zabrał również najstarszy wiekiem (92-letni) członek – jeden ze współzałożycieli Koła kol. Henryk Woźniak. Podziękował Zarządowi, Prezesowi i kierownictwu KMPSP za podtrzymywanie tradycji spotkań i za kontynuację działalności koła.

Po oficjalnej uroczystości Prezes koła zaprosił wszystkich zgromadzonych na obiad i wspólne biesiadowanie.

Obchody Dnia Strażaka w powiecie prudnickim

W maju br. Koło nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Prudniku w ramach uzyskanej z Powiatu Prudnickiego dotacji finansowej zrealizowało zadanie publiczne pt. „Obchody Dnia Strażaka w powiecie prudnickim przez emerytów Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku”.

W ramach realizowanego projektu odbyły się następujące działania:

 • 5 maja br., po Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Prudniku w intencji żyjących oraz zmarłych strażaków zawodowych, ochotniczych oraz emerytów pożarnictwa i członków ich rodzin, pod pomnikiem dwóch Wielkich Polaków: Świętego Jana Pawła II i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono znicz.
 • W dniach 21 i 22 maja br. zapalono znicze na grobach strażaków i emerytów pożarnictwa na cmentarzach zlokalizowanych na terenie powiatu prudnickiego.
 • 24 maja br. w restauracji „Hana Cafe” w Prudniku zorganizowano spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Strażaka”, w trakcie którego Prezes Koła nr 9 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa PR w Prudniku – Henryk Stroński przedstawił prezentację multimedialną pt. ”Kultywowanie przez Koło nr 9 ZEiRP RP w Prudniku tradycji pożarniczych oraz działań dotyczących integracji społeczności lokalnej”. Podczas spotkania Jubilatom zrzeszonym w prudnickim Kole zostały wręczone Listy Gratulacyjne od Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku oraz Prezesa Koła, a także okolicznościowe upominki.
 • 29 maja br. podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, zapalono znicz pod obeliskiem upamiętniającym śp. bryg. Krzysztofa Maślankiewicza byłego Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku.

Za wsparcie finansowe naszej inicjatywy składamy serdeczne podziękowania Panu Radosławowi Roszkowskiemu – Staroście Prudnickiemu oraz Zarządowi Powiatu Prudnickiego.

Festyn „Młodego Strażaka w Prudniku

                  17 maja 2024 r. członkowie prudnickiego Koła nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP we współpracy z pracownikami Prudnickiego Ośrodka Kultury zorganizowali Festyn Młodego Strażaka – pod hasłem „Edukacja zachowań dzieci w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”. Pierwotny plan zakładał, że przedsięwzięcie odbędzie się na scenie plenerowej i ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury. Niestety, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne został przeniesiony do budynku POK, co jednak nie przeszkodziło w świetnej zabawie i edukacji najmłodszych.     

            Wzięło w nim udział 93 dzieci zainteresowanych tematyką pożarnictwa. Grzegorz Zawiślak – Burmistrz Prudnika i dr Sylwia Gawłowska-Müller – Dyrektor POK wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego „Strażacy w oczach dzieci”, a prezes prudnickiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Henryk Stroński – strażackie upominki. Do komisji konkursowej wpłynęło łącznie 120 prac, w tym 18 w kategorii przedszkolnej i 102 w kategorii szkolnej. Przyznano 20 nagród i 15 wyróżnień. W konkursie wzięli udział przedszkolaki i uczniowie z placówek oświatowych gminy Prudnik: zespołów szkolno-przedszkolnych: nr 1 i nr 2 w Prudniku oraz z Moszczanki i Szybowic, a także Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Złoty Potok w Łące Prudnickiej. Wyróżnione prace były prezentowane w „Mini Galerii” Prudnickiego Ośrodka Kultury.

            Młodzi uczestnicy festynu mogli wziąć udział w licznych atrakcjach, między innymi:

– pokazie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

– prezentacji sprzętu pożarniczego,

– mini sesji zdjęciowej w mundurku strażaka,

– pożarniczym mini-torze z przeszkodami, po pokonaniu którego można było zdobyć – potwierdzony imiennym dyplomem tytuł „Młodego Strażaka”, okolicznościową butonierkę oraz zostać pasowanym toporkiem strażackim na młodego strażaka.

Dla chętnych prezentowany był poprzez sprzęt multimedialny film „Strażak sam”.

            Dla każdego uczestnika festynu organizatorzy przygotowali słodkie niespodzianki.

Rolę instruktorów w „punktach edukacyjnych” pełnili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące Prudnickiej, a także emerytowani strażacy.

            Festyn był wydarzeniem otwartym dla mieszkańców ziemi prudnickiej i przyczynił się dointegracji międzypokoleniowej emerytów pożarnictwa z przybyłymi dziećmi i ich opiekunami.

            Środki finansowe niezbędne do organizacji przedsięwzięcia zostały w całości pozyskane z Gminy Prudnik z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Edukacja zachowań dzieci w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”, za co składamy serdeczne podziękowanie Panu Burmistrzowi.

Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy również do Pani Dyrektor i wszystkich pracowników Prudnickiego Ośrodka Kultury oraz strażaków Komendy Powiatowej PSP w Prudniku  i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące Prudnickiej, a także kolegów emerytów, za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wydarzenia.

            Rolę instruktorów w „punktach edukacyjnych” pełnili strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące Prudnickiej, a także emerytowani strażacy.

30 lat Koła emeryckiego 15 maja 2024 r.

W dniu 15 maja 2024 r. Zarząd Koła zorganizował uroczystości z okazji 30-lecia powołania do życia Koła ZEiRP RP w Białej Podl. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła i zaproszeni goście, wśród których obecni byli: Michał Litwiniuk – Prezydent Białej Podl., Stanisław Marek – Prezes ZOW, st. bryg. Szymon Semeniuk – KM PSP, Bożena Krzyżanowska – Biuro Terenowe ZOSP RP, Tomasz Bylina – Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podl.; przedstawiciele związków emerytów służb mundurowych: Mirosław Joński – Prezes Oddziału SSLW RP, Jan Pniewski – Przewodniczący Koła KZEiR SW, Piotr Kościński – Wiceprezes Zarządu Koła SEiRP, Artur Artecki – Wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ i Jerzy Szyc – przedstawiciel Związku Żołnierzy WP im. Lotników Podlasia; prezesi zarządów sąsiednich Kół Związku: Józef Daniluk, Mieczysław Kwasowiec i Wiesław Nowak. Obecni byli również byli Komendanci Miejscy PSP st. bryg. w st. spocz Artur Tomczuk i st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Łaziuk – Sekretarz ZOW. Po powitaniu uczestników Wiesław Tomczuk – Prezes ZK zaprezentował dorobek Koła w Białej Podl. oraz podziękował za pomoc okazywaną w jego działalności, a szczególnie przy odrestaurowywaniu nagrobku śp. Rajmunda Łodziaka – Naczelnika Straży w okresie międzywojennym, znajdującego się na bialskim cmentarzu. Podczas uroczystości wręczono dziewięć sztuk odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”, dwie odznaki „Za Zasługi dla Pożarnictwa woj. lubelskiego” i jedenaście szt. dyplomów z okazji okrągłych urodzin. Ponadto Wiesław Tomczuk – Prezes ZK wręczył okolicznościowe grawertony i dyplomy, jako wyraz podziękowania za wspieranie bialskich emerytów. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za społeczną działalność życząc długich lat rozwoju bialskiego Koła. Końcowym punktem programu było wykonanie wspólnej fotografii i biesiada strażacka trwająca do późnych wieczornych godzin, podczas której wspominano wspólne lata służby i snuto plany dalszej działalności Koła.

Dzień Strażaka w Kole ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 17 maja 2024r odbyło się uroczyste Zebranie Olsztyńskiego Koła ZEiRP RP z okazji Dnia Strażaka w Restauracji Villa Pallas (Horyzonty)

Naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością:

 • Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie nadbrygadier Michał Kamieniecki
 • Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Łukasz Jasiński
 • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg.  Sergiusz Dłuski
 • Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie Grzegorz Matczyński
 • Prezesi Honorowi ZOW ZEiRP RP w Olsztynie Stanisław Mikulak i Tadeusz Jakubik

Prezes ZEiRP RP koła w Olsztynie Andrzej Kiernozek przywitał wszystkich uczestników spotkania a w szczególności nasze Panie oraz zaproszonych gości i życzył im udanej zabawy.

Następnie głos zabrali: nadbrygadier Michał Kamieniecki Komendant Wojewódzki PSP, brygadier Łukasz Jasiński Komendant Miejski PSP i Prezes Honorowy Stanisław Mikulak.

Złożyli życzenia w szczególności  zdrowia, dalszej dobrej współpracy oraz miłej zabawy.

Podczas spotkania zostały wręczone Odznaki Za Zasługi dla ZEiRP RP kolegom:

 • Grzegorzowi Matczyńskiemu
 • St. Bryg Sergiuszowi Dłuskiemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie
 • Lechowi Kowalskiemu
 • Jackowi Kamoli
 • Wojciechowi Jeznach

Odznaki wręczali Stanisław Mikulak i nadbrygadier Michał Kamieniecki Komendant  Wojewódzki PSP w Olsztynie.

Po części oficjalnej przystąpiliśmy do świętowania. Atmosfera była bardzo miła i wesoła, jedzenie stanowiły potrawy grillowe, ciasto, napoje, kawa i herbata.  Reszta należała do inwencji własnej zgromadzonych uczestników spotkania. 

Nasze świętowanie Międzynarodowego Dnia Strażaka rozpoczęliśmy w dniach 1- 4 .05.2024r zapalając znicze na grobach zmarłych członków naszego koła oraz  pod pomnikiem „STRAŻAKOM POLEGŁYM w AKCJI”.  

6 maja 2024 r. na placu apelowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  przywitali się z nowo mianowanym nadbrygadierem Michałem Kamienieckim, Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Bardzo wysoka frekwencja uczestników potwierdza sens organizowania takich spotkań. Te uroczystości są wyrażeniem szacunku i uznania dla Emerytów i Rencistów za lata służby.

Opracował: Sekretarz Wojciech Jeznach. Prezes Andrzej Kiernozek