Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

20- lecie Związku w woj. Podlaskim

Weterani służby pożarniczej woj. podlaskiego uczcili na uroczystym

spotkaniu w dniu 25 września 2014 r. 20 lecie powołania Związku Emerytów i

Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Były odznaczenia i medale pamiątkowe. Były podziękowania, wiwaty i słowa uznania.

Szczególne uznania skierowane zostały do płk poż. w st. spocz. Klemensa Dziermańskiego – głównego inicjatora utworzenia tej organizacji społecznej, wyróżnionego w konsekwencji przez społeczność emerycką zaszczytnymi funkcjami „Prezesa Honorowego” Zarządu Głównego Związku i Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego .

Uroczystość to szczególna, bo Związek powstał w Białymstoku, z inicjatywy grupy miejscowych działaczy. To dzięki ich inicjatywie, działalnością został objęty cały kraj, a w Białymstoku został zlokalizowany pierwszy Zarząd Główny Związku.

Swą obecnością uroczystość uświetnili między innymi:

– Prezes Zarządu Głównego ZEiRPRP płk Albin Piątkowski,

– Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Antoni Ostrowski,

– przedstawiciele miejscowych władz wojewódzkich,

– delegacja weteranów służby pożarniczej z Grodna,

– Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z woj. podlaskiego,

– Kapelani: Rzymskokatolicki i Prawosławny.

Poniżej galeria zdjęć z obchodów przez społeczność emerycką woj. podlaskiego jubileuszu 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.