Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Świętokrzyskie

VIII Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach

7 kwietnia 2023

Otwarcia obrad dokonał Jerzy Kurek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP powitał 36 Delegatów Zjazdu wybranych na Walnych Zebraniach Członków w 13 Kołach z..

więcej

VIII Posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach

11 stycznia 2023

15 grudnia 2022 W dniu 8 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się VIII Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP..

więcej