Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Pomorskie

Pomorskie –obradował  Zarząd Oddziału Wojewódzki ZEiRP RP

14 września 2023

W dniu 12 września 2023 r., odbyło się posiedzenie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP. Zebranie było prawomocne, wzięło w nim udział 7 członków zarządu..

więcej

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

18 czerwca 2023

W dniu 06 czerwca 2023 r., odbyło się posiedzenie członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół woj. pomorskiego. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes..

więcej

W Hołdzie Pomorskim Strażakom

1 czerwca 2023

Członkowie Koła Nr 18 ZEiRP RP przy KW PSP w Gdańsku w Dniu Strażaka 4 maja 2023 r. św. Floriana – Patrona Strażaków złożyli wiązankę..

więcej

Wycieczka gdańskich emerytów pożarnictwa po lasach kaszubskich

15 maja 2023

W ramach wypoczynku zbiorowego Koło Nr 18 ZEiRP przy KW PSP w Gdańsku zorganizowało w dniu 22 kwietnia 2023 r. wycieczkę bryczkami w pięknej scenerii lasów..

więcej

Pomorskie – obradował Zarząd Oddziału Wojewódzki ZEiRP RP

6 kwietnia 2023

W dniu 04 kwietnia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie  członków nowo powołanego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku. Zebranie otworzył i poprowadził nowy/”stary”..

więcej

VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP w Gdańsku

14 marca 2023

W dniu 03 marca 2023 roku odbył się VIII Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku. Obrady miały miejsce w sali konferencyjnej..

więcej