Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Opolskie

Koło nr 9 ZEiRP RP w Prudniku -wydarzenia  maj – czerwiec 2022 r

13 lipca 2022

8 maja 2022 r. – Pielgrzymka na Górę Świętej Anny. Liczne grono prudnickich emerytów pożarnictwa uczestniczyło 8 maja br. w XXIV Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków na..

więcej

Jacek Dziewit – wspomnienie o zmrłym

18 maja 2022

Odszedł na wieczną służbę mjr poż. inż. w stanie spoczynku Jacek Dziewit, były Komendant Rejonowych Straży Pożarnych oraz Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie..

więcej

Informacja o spotkaniu  z Forum Seniorów

25 marca 2022

18 marca 2022 r. w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w Opolu  odbyło się bardzo miłe spotkanie z Panią Aleksandrą Zwarycz Vce Dyrektorem Biura i..

więcej