Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

23 wycieczka integracyjna – Świecie 26.04.22

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki ZEiRP RP przy okazji Posiedzenia wyjazdowego organizuje wycieczki integrujące środowisko emeryckie. Uczestniczą w nich członkowie Oddziału Wojewódzkiego, członkowie WKR, członkowie Komisji Socjalnej, Prezesi Kół oraz aktywiści Kół. Dotychczas zorganizowano 23 takich wycieczek, prawie w wszystkich Komendach Powiatowych oraz niektórych JRG.  

Tym razem zwiedzaliśmy Świecie, miasto powiatowe największego powiatu w województwie, leżące przy autostradzie A1 oraz trasie ekspresowej 5. 

Najważniejsze zabytki Świecia to średniowieczny zamek i fara. Zamek oczywiście krzyżacki, do którego udaliśmy się po zakończeniu obrad, dziś jest jedną z największych atrakcji Świecia. Do dziś przetrwała także baszta zachodnia – krzywa wieża.  Odchylenie od pionu wynosi 106 cm w kierunku zachodnim, przy wysokości 35 m. Historię zamku oraz miasta opowiedział przewodnik turystyczny z Miejskiego Domu Kultury w Świeciu.

  Po powrocie do Komendy D-ca JRG bryg. Paweł Puchowski zorganizował pokaz najnowocześniejszego sprzętu jaki jest na wyposażeniu Jednostki. Sprzęt z którego są najbardziej dumni to:                                                                                                        1/ SCRt typ Mega – City Renault Rotator,                                                                 

2/ GBA – Rt 2,0/28 Mercedes,                                                                                

3/ SD 30 MAN,                                                                                                      

4/ Sdł kompanijny – IVECO DAILY.                                                    

Ostatnim punktem naszego spotkania był wspólny posiłek w świetlicy Komendy.                                                                       Sporządził Włodzimierz Marasz                   Zdjęcia; Paweł Puchowski,                                                                                          Włodzimierz Manikowski