Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

30-lecie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi

21 czerwca 2024 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego pod patronatem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

W spotkaniu, oprócz członków ZOW i KROW ZEiRP RP woj. łódzkiego uczestniczyli:

  • prezesi zarządów kół wraz z seniorami, wśród których znajdowali się również założyciele tych kół
  • kierownictwo KW PSP w Łodzi w osobach :
  • st. bryg. Piotra Rudeckiego – ŁKW PSP
  • st. bryg. Sebastiana Kościstego – Z-cy ŁKW PSP
  • st. bryg. Radosława Pełki – Z-cy ŁKW PSP
  • st. bryg. Dariusza Polańskiego – Z-cy ŁKW PSP
  • komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. łódzkiego,
  • st. bryg. Wojciech Wieloch – naczelnik Wydziału Logistyki KW PSP
  • mł. kpt. Katarzyna Doliwa-Sumera – Specjalista Wydziału Logistyki KW PSP

Po przedstawieniu przez Prezesa ZOW- Leszka Kobackiego –  rysu historycznego dotyczącego powstawania struktur naszego związku przystąpiono do wręczania wyróżnień i podziękowań w formie dyplomów.

Pamiątkowe figurki wraz z okolicznościowymi brelokami otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Komendanci wraz z prezesami i seniorami występowali po nie , jako delegaci miast i powiatów.

Dodatkowym podziękowaniem były dyplomy dla komend, w których istnieją koła ( tylko w dwóch jest ich chwilowy brak ) oraz dla Komendy Wojewódzkiej PSP.

Podziękowania przekazane zostały za pośrednictwem prezesów, wszystkim członkom kół.

      Wśród gości znajdowali się przedstawiciele kół , które w tym roku obchodzą, podobnie jak cały związek, 30-lecie istnienia. Są to : Koło w Łasku i Wieruszowie. Obie jednostki również otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Na uwagę zasługuje fakt, że Prezesem Zarządu Koła w Wieruszowie jest kol. Wacław Żbikowski, który był pierwszym Przewodniczącym koła już w 1993 roku, jeszcze przed oficjalną rejestracją związku.

Szczególne podziękowania zostały skierowane dla 6 osób ( Krystyna Zwierzchowska, Ireneusz Mańko, Jerzy Sobierajski, Leszek Chaicki Stanisław Zgoda – członkowie związku oraz Katarzyna Doliwa-Sumera-KW PSP ) , którym wręczone zostały okolicznościowe Ryngrafy wykonane , podobnie jak figurki pamiątkowe, na wzór odznaki Zasłużony dla ZEiRP RP.

Na zakończenie spotkania przybył Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury, który w kilku słowach podziękował za wieloletnią działalność Związku, a na ręce Prezesa ZOW przekazał okolicznościowy ryngraf.

Druga część uroczystości miała miejsce w jednostce OSP Kotliny, gdzie tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich już po raz drugi przyjęło nas domowymi wyrobami.         

Uczta godna była naszego jubileuszu.

Opracowanie : Leszek Kobacki – Prezes ZOW ZEiRP RP w Łodzi

Zdjęcia : Kazimierz Dulas – Sekretarz KR OW ZEiRP RP w Łodzi