Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu

XL lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu

W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, w sali Orła Białego, dnia 29 czerwca 2021 roku, Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu [ZŻWP], zorganizował uroczystości z okazji XL rocznicy powstania ZŻWP.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

– Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,

– Prezes ZŻWP płk w st. spocz. Marek Bielec, Prezes Honorowy ZŻWP gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała,

– licznie zaproszeni samorządowcy z woj. opolskiego, kombatanci, członkowie Związku,

– zaproszeni przedstawiciele emerytów i rencistów ze służb mundurowych: Policji,

– Służby Więziennej ,

– PSP.

Po wygłoszeniu referatów o: 40 latach ZŻWP- geneza, zarys działalności, dzień dzisiejszy; czterdzieści lat dla Polski , nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień dla zasłużonych osób.

Na uroczystość zostali zaproszeni z Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu:

– Prezes OW Ryszard Sajkowski,

– Prezes Honorowy OW Tadeusz Śliwa, którzy zostali wyróżnieni medalem „XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz Listem Gratulacyjnym ZG ZŻWP.

Delegacja OW ZEiRP RP wręczyła dla Prezesa ZW ZŻWP w Opolu płk w st. spocz. Zbigniewa Owczarka, statuetkę Floriana i list gratulacyjny.

Po uroczystości zaproszeni goście udali się na obiad.

W miesięczniku Nr 384 „Głos Weterana i Rezerwisty” [czerwiec 2021 r.], znajdujący się na stronie internetowej ZG ZŻWP, można zapoznać się z referatami, zdjęciami, zasłużonymi osobami tworzącymi ZŻWP w kraju.

Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych można zapoznać się z referatem „ 40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Podczas uroczystości, Wójt Gminy Strzeleczki Marek Pietruszka, zaprosił przedstawicieli emerytów ze służb mundurowych: ZŻWP, SEiRP, ZEiRP RP na zawody wędkarskie, które zostaną zorganizowane w miesiącu wrześniu 2021 roku na stawie w miejscowości Dobra [ UG Strzeleczki,pow. Krapkowice].

OW ZEiRP RP w Opolu współpracuje na szczeblu wojewódzkim z Zarządem Wojewódzkim ZŻWP w Opolu, na czele z jego Prezesem- płk w st. spocz. Zbigniewem Owczarkie

Tekst i zdjęcia Tadeusz Śliwa