1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Jubileusz 100-lecia w Czarnkowie.

W dniu 17 stycznia br. w Czarnkowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 100 - lecia urodzin nestora polskiego pożarnictwa płk. w st. spoczynku Władysława Pilawskiego . Był on m.in przez okres 26 lat zastępcą Komendanta Głównego Straży Pożarnych w Warszawie. Autor b. wielu książek i artykułów historycznych związanych z pożarnictwem. Nadal czynny pisarsko.

Wielu znamienitych gości, którzy pokonując setki kilometrów przybył o oddać należny szacunek Nestorowi Polskiego Pożarnictwa.

W imieniu Jubilata gości przywitał Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak.

Wśród przybyłych znaleźli się m.in,

 • Stanisław Rakoczy -€“ Wiceminister Spraw Wewnętrznych;

 • Maria Małgorzata Janyska -€“ Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

 • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wraz z Zastępcami €“ nadbryg. Markiem Kowalskim i nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim;

 • Piotr Florek “- Wojewoda Wielkopolski;

 • Wojciech Jankowiak €“ Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego;

 • Tomasz Jerzy Kayser €“ Wiceprezydent Miasta Poznania;

 • Wiesław Maszewski -€“ Starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego;

 • Licznie przybyli przedstawiciele Klubu Generalskiego Państwowej Straży Pożarnej, którego honorowym członkiem jest również Pan Pułkownik;

 • komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  nadbryg. Ryszardem Dąbrową;

Jubilat otrzymał z tej okazji listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu , Prezesa Rady Ministrów oraz wiele innych wyrazów uznania.

Więcej na stronach internetowych:

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=18&id=34660

http://www.psp.wlkp.pl/?art=11050

Jubilat w roku 1936 ukończył kurs oficerski / oraz praktykę / , który odbywał się w Łódzkiej Straży Pożarnej.

Urodził się w Czarnkowie , której też poświęcił wiele serca.

Płk. Władysław to wielce zasłużony prawy obywatel naszej Rzeczpospolitej, wzór wszelkich cnót i postaw oficerskich.

Szanowny Jubilacie - życzę 200 lat + VAT.-

Z generalskim pozdrowieniem - Ignacy Ścibiorek

 

 

 

Jubileusz 100-lecia Pana pułkownika W. Pilawskiego.

Poniżej podajemy link do strony internetowej KG PSP zawierający tę informację.

TUTAJ ten link.

Gratulujemy Panie pułkowniku i życzymy następnych 100 lat.

Trochę statystyki o emeryturach.

Poniżej podajemy link do strony internetowej Onet -biznes zawierający informację o wysokości świadczeń emerytalnych w ZUS-ie.

 

http://emerytury.onet.pl/

 

Nowe wzory dowodu osobistego.

Poniżej podajemy link do strony internetowej Onet zawierający informację o nowym wzorze dowodu osobistego.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wazne-informacje-dla-polakow-zmiany-w-dowodach-osobistych/f543b

KOMUNIKAT z posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, które odbyło się w dniu 24 października 2013 r. w Warszawie.

    W posiedzeniu uczestniczyliśmy wspólnie z Honorowym Prezesem naszego ZG Panem Janem Całą. Trzeci nasz przedstawiciel we władzach Federacji w posiedzeniu nie uczestniczył. Ku naszemu zaskoczeniu w posiedzeniu nie uczestniczył Prezydent Federacji Pan Adam Rębacz, który w przeddzień posiedzenia złożył pisemną rezygnację z funkcji Prezydenta i członkostwa w ZG Federacji. Rezygnacja została przyjęta. Zarząd obradujący w składzie 12 osób na stan 24 członków zdecydował o wyborze nowego prezydenta, którym wybrany został członek Zarządu Federacji SSM Pan. Zdzisław Czarnecki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, któremu złożyliśmy życzenia pełnej realizacji szerokiego programu działania zgodnie z oczekiwaniami członków Federacji.

Zarząd przyjął w skład Federacji stowarzyszeń I Oddział Mazowieckiego Związku Polskich Spadochroniarzy oraz jako członka wspierającego Desantową Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczej z Ożarowic woj. śląskie. Na wniosek Mundurowego Klubu Motorowego RP przygotowano prezentację propozycji hymnu Federacji. Dokonał jej Pan Jacek Baszczyński. Utwór utrzymany jest w tempie marszowym. Hymn będzie dopracowywany i zaprezentowany na przyszłorocznym kongresie, planowanym na dzień 4 marca 2014 r. Zarząd Federacji rozpatrywał również sprawę nadania sztandaru dla Federacji. W wyniku dyskusji przeważała koncepcja, aby uhonorowanie Federacji sztandarem przesunięto np. na kolejny Kongres, jako wynik zdynamizowania działalności i pełniejszego spełnienia oczekiwań jej członków. Jednak decyzję ostateczną co do tego wydarzenia jak uzgodniono - powinien podjąć II Kongres Federacji. Zarząd zdecydował także o konieczności zebrania wniosków co do zmiany niektórych przepisów zwartych w Statucie Federacji np. co do hymnu federacji, sztandaru czy zmiany zasady reprezentowania federacji nie jak dotychczas przez cały zarząd, a przez ustalonych przedstawicieli. Pani Skarbnik Federacji złożyła informację o sytuacji finansowej Federacji. Ustalono, że Sekretarz Generalny przypomni na piśmie członkom zalegającym o realizowaniu systemowych wpłat, które powinny być dokonywane w I racie do końca marca, a w II racie do końca czerwca każdego roku. Zarząd ustalił, aby w przypadku przyjęcia stowarzyszenia kandydackiego w skład Federacji w trakcie roku kalendarzowego, pobierać będzie składkę członkowską w kwocie proporcjonalnej, z uwzględnieniem składki miesięcznej. Podczas posiedzenia poinformowano nas, że Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest na etapie tworzenia własnej ( o szczególnym interwencyjnym charakterze) sieci telefonii komórkowej. Współpracuje w tym zakresie z POLKOMTELEM Sp. z o.o. z Warszawy. Jest koncepcja poszerzenia klientów tej sieci o członków stowarzyszeń wchodzących w skład naszej Federacji. Projekt powinien być gotowy na II Kongres Federacji.

Celem tego przedsięwzięcia jest:

 • objęcie opieką naszych członków, by jak najdłużej mieszkali we własnym domu, a nie w Domu Opieki (działanie przeciw wykluczeniu);
 • łączyć więź pokoleń w naszym środowisku.

Integracja przez telekomunikację. Pilotażowo testowany jest ten system w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktualnie idzie o podawanie naszych najstarszych i mało sprawnych emerytów, czy rencistów do tego systemu. Czasu na to jest niewiele – bo ok. 3 miesięcy. O szczegółach będziemy informowali, ale także tematykę tę przewidujemy do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu naszego Prezydium. Podczas posiedzenia zarządu przyjęto wstępnie projekt regulaminu kongresu.

 Opracował. Albin Piątkowski.- Wiceprezydent Federacji-Prezes ZG ZEiRPRP   

 

Poniżej podajemy linka do strony internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zawierający informację o wyborze nowego Prezydenta Federacji.

Gratulujemy. http://www.fssm./stona-glowna/

 

Licznik odwiedzin

6530227
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
182
3300
10578
5873663
67138
115805
6530227