Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Benefis z okazji 80 urodzin Józefa Manderli byłego KP PSP w Strzelcach Opolskich

24 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Prudniku odbył się benefis z okazji przypadającej w tym dniu 80. rocznicy urodzin st. bryg. w st. spocz. mgr. Józefa Manderli – byłego Komendanta Rejonowego/Powiatowego Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, który tę zaszczytną funkcję sprawował 29 lat.

W roku 2004 przeprowadził się na Ziemię Prudnicką do Rudziczki i został członkiem Koła nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Prudniku.

Na zorganizowane spotkanie przybył Jubilat wraz z małżonką oraz córkami z rodzinami. Przed oficjalnym powitaniem wszystkich uczestników uroczystości przez bryg. mgr. inż. Krzysztofa Wiciaka – Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku, małżonce Jubilata wręczono bukiet kwiatów, jako dowód szacunku i podziękowanie za prawie 50-letnie małżeńskie wspieranie męża na różnych drogach odpowiedzialnej służby.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi:

  • st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
  • nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień były Opolski Komendant Wojewódzki PSP;
  • Radosław Roszkowski –  Starosta Prudnicki
  • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki;
  • Grzegorz Zawiślak – Burmistrz Prudnika,
  • Ryszard Sajkowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu;
  • Tadeusz Śliwa – Prezes Honorowy ZW ZEiRP RP w Opolu

oraz emerytowani komendanci powiatowi PSP ze Strzelec Opolskich, Prudnika i Nysy. Moderatorem uroczystości był Wiceprezes prudnickiego Koła Leszek Bobowski. Do przedstawionego przez Prezesa Koła Henryka Strońskiego życiorysu Jubilata, prezentację multimedialną przygotował Sekretarz Koła Piotr Sobek.

Po zaprezentowaniu bogatego życiorysu Jubilata nastąpił moment składania życzeń, gratulacji i wręczania upominków. Swoje wspomnienia z zaszczytnej 35-letniej pożarniczej służby przedstawił, momentami również w sposób anegdotyczny także Jubilat. Po „burzy wspomnień” zostało wykonane  wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Następnie zapalono race na torcie upieczonym przez córkę st. bryg. Józefa Manderli, odśpiewano gromkie „Sto lat” i delektowano się doskonałym smakiem ciasta podczas bezpośrednich rozmów z Jubilatem.