Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Świętokrzyskie

Jubileusz Pana Mariana Oksińskiego – Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego

4 marca 2022

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyła się w KWPSP w Kielcach wyjątkowa uroczystość –  Jubileusz 85 – lecia urodzin Pana st. bryg w st…

więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

4 marca 2022

Pulsoksymetry trafiły do Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej w Kielcach Marszałek Andrzej Bętkowski przekazał je prezesowi oddziału Jerzemu Kurkowi i wiceprezesowi Jerzemu..

więcej