Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Chełmski „Dzień Strażaka 2023”

Dnia 29.05.2023 r w Chełmie zorganizowany został powiatowy „Dzień Strażaka” i 130 rocznica powstania straży pożarnej w Chełmie. Uroczystość miała szczególny charakter, jako, że w tym dniu o godz. 11,15 została odsłonięta na budynku kina :Zorza” przy Ul. Strażackiej tablica upamiętniająca postać majora poż. Stefana Fol, byłego Komendanta straży pożarnej w Chełmie w latach 1929 – 1944, legionisty, członka ruchu oporu w czasie okupacji.

Z wnioskiem o upamiętnienie majora wystąpił kol. Kazimierz Szwed Prezes Kola ZEiRP RP w Chełmie. Zarząd Koła poparł inicjatywę a Walne zebranie zatwierdziło i spontanicznie zorganizowało zbiórkę na tablicę. Pomoc obiecał, obecny na Walnym i słowa dotrzymał Komendant Miejski PSP w Chełmie bryg. Artur Rutkowski ze strażakami PSP.

Inicjatywa spotkała się też z przychylnością władz miejskich Chełma tj Prezydenta Miasta – Jakuba Banaszek, Rady Miasta Chełm praz Konserwatora Zabytków

Po powitaniu gości w osobach: Rodzina bohatera, Wicewojewoda Lubelski – Roberta Gmiterczuka, Członek Zarządu Woj. Lubelskiego Zdzisława Szwed, Zastępca LKW PSP st. bryg. Tomasza Podkańskiego, Prezydenta Miasta Chełm – Jakuba Banaszka, Przewodniczącego Rady Miasta Chełm Longina Bożeńskiego, Wojewódzkiego Kapelana   Szczura, Emerytów i Seniorów pożarnictwa oraz strażaków i pracowników PSP, Prezes Kola Kazimierz Szwed zapoznał zebranych z życiorysem bohatera. Kulminacyjnym punktem było odsłonięcie tablicy przez Panią Maję KUSY z rodziną oraz złożenie zapalonych zniczy i kwiatów.

W części galowej przed budynkiem JRG PSP Nr 1 w Chełmie Prezes Koła kol. Kazimierz Szwed przedstawił historię powstania straży pożarnej w Chełmie od czasów zaborów z jej przeobrażeniami do PSP.

Opracował: Jarzy Brzozowski