Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Dzień Strażaka 2021 w Policach

Podczas tegorocznego Święta Dnia Strażaka

w kościele pw. Św Ap. Piotra i Pawła w Policach odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków zawodowych, emerytów i rencistów pożarnictwa, członków Ochotniczych Straży Pożarnych i kominiarzy – z terenu powiatu polickiego.

Mszę święta celebrowali ks. Kanonik Waldemar Szczurowski – kapelan ochotniczej straży pożarnej oraz ks. Kapelan Służby Więziennej.

We mszy świętej uczestniczyli przedstawicieli wszystkich wspomnianych służb oraz goście w osobach:

1. Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – bryg. Grzegorz Słota.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach – st. kpt. Piotr Maciejczyk.

3. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Policach – mł. bryg. Piotr Tuzimek.

4. Przewodniczący Rady Powiatu Police – Cezary Arciszewski.

5. Burmistrz Polic – Władysław Diakun.

Z intencją mszy świętej połączone było dokonanie wyróżnień dla niżej wymienionych przedstawicieli służb PSP, OSP i Kominiarzy –

Zachodniopomorskim Krzyżem Św. Floriana.

  

Odznaczenia otrzymali:

 

Druhowie z OSP Tanowo i OSP Police:

1. Bogdan Chmielowiec.

2. Piotr Kraiński.

3. Ryszard Sadowski.

4. Michał Mutkowski.

Na wniosek zarządu koła Emeryci Pożarnictwa z koła Police:

1. Jerzy Biniaszczyk – prezes Zarządu Koła

2. Władysław Surdy – pierwszy prezes Koła

3. Mirosława Jaroszewska -sekretarz Zarzadu Koła

4. Jerzy Cepowski. – zastępca Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej

5.Stefan Kozłowski. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej EiR Poż. w Policach

6. Bogdan Poświata- czlonek Komisji Rewizyjnej Koła

7. Józef Chrzanowski.

8, Jerzy Dżon.

Wręczenia dokonał członek kapituły dh Marian Siwiela Prezes polickiego Zarządu Powiatowego OSP

 

Odznaczenie zostało utworzone w 1918 r.

Założycielami są :

1. St. bryg. w st. spocz. Marek Gędek – b. Komendant Powiatowy PSP w Policach ( pomysłodawca).

2. St. bryg. Kazimierz Lesisz – Komendant Miejski PSP w Szczecinie,

3. Ks. Kanonik Waldemar Szczurowski.

Pierwszym Przewodniczącym Kapituły Odznaczenia był nadbryg. Jacek STAŚKIEWICZ – b. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Aktualnie Kapitule przewodniczy st. bryg Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

W składa Kapituły wchodzą ks. Kanonik Waldemar Szczurowski oraz przedstawiciele PSP, OSP , Służby Kominiarskiej i polickiego samorządu.

 

Opracował; Jerzy Biniaszczyk