Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

DZIEŃ STRAŻAKA 2024 r. w MYSZKOWIE

W dniu 10 maja 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie odbyła się uroczystość z okazji Obchodów Dnia Strażaka oraz powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wojciechowi Kruczkowi przez Dowódcę Uroczystości kpt. Przemysława Zenderowskiego. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie aktu powołania st. kpt. Grzegorza Paul na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przywitanie się ze sztandarem Komendy oraz złożenie meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej o przejęciu obowiązków.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali, a także awansów na wyższe stopnie.

Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych emerytów naszego Koła odznaką„ Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP’’

Odznakę otrzymali:

kol. Tadeusz Garski

kol. Bogdan Tworek

Po uroczystym apelu wszyscy emeryci i renciści udali się na wspólny obiad.