Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Dzień Strażaka Koła w Tychach

W dniu 24 maja w gościnnych progach restauracji JOKER odbyło się kolejne spotkanie tyskich emerytów i rencistów pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka.

Wszystkich powitał Prezes Koła kol. Ryszard Kurek, a swoją obecnością zaszczycili nas Z-ca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Sebastian Łukowicz oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach kol. Tadeusz Szkarłat. Po uroczystym wstępie i życzeniach od naszych gości, przy dobrym obiedzie i kawie rozmowom i wspomnieniom nie było końca…