Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Dzień Strażaka w Krapkowicach

Od wielu lat obchody Dnia Strażaka Koło nr 5 ZEiRP RP w Krapkowicach  obchodzi wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Krapkowicach. Tegoroczne święto obchodziliśmy 26 maja jak zwykle w tutejszej Komendzie.

W tym dniu była także okazja do wręczenia odznaczeń.

Zarząd Główny Związku ZEiRP RP nadał odznakę „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa”:

– Pani Sylwii Konefał-Preisner

– Panu Henrykowi Kostce.

Odznaczenia te wręczyli Członek Zarządu Głównego Związku kol. Zofia Kozina – Oloś i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu kol. Ryszard Sajkowski.

To nie jedyny dodatkowy akcent w trakcie uroczystości:

Prezes Zarządu Koła nr 5 ZEiRP RP w Krapkowicach kol. Józef Brzozowski za wieloletnią bardzo dobrą współpracę uhonorował pamiątkowymi podziękowaniami następujące osoby:

– Pana Macieja Sonika – Starostę krapkowickiego,

– Panią Sabinę Gorzkullę – Wicestarostę krapkowickiego

– Pana Marka Pietruszkę – Wójta Gminy Strzeleczki

Po okolicznościowych przemówieniach do głosu doszły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie im. Karlika i Karolinki. Przedszkolna Drużyna Pożarnicza współdziałająca z tamtejszą Ochotniczej Strażą Pożarną zaprezentowała zgromadzonym gościom krótki program artystyczny i przekazała serdeczne życzenia z okazji strażackiego święta.

Uroczystości zakończył poczęstunek ze strażacką grochówką w roli głównej.

Po oficjalnych uroczystościach w Komendzie, przenieśliśmy się z młodszymi kolegami z Komendy na biesiadę do restauracji Omega w Smolarni.

Biesiada ta była współfinansowana ze środków Powiatu Krapkowickiego w ramach zadania publicznego „Obchody Dnia Strażaka w Powiecie Krapkowickim 2023”. Na realizację zadania otrzymaliśmy 3.500 zł.

Za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

K.G.