Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

DZIEŃ STRAŻAKA w MYSZKOWIE

W dniu 22 maja 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Obchodów Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arkadiuszowi Krzemińskiemu przez Dowódcę Uroczystości kpt. Przemysława Zenderowskiego. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie st. bryg. Sergiusz Wiśniewski powitał wszystkich przybyłych gości.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych, medali, a także awansów na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu RP, przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji społecznych, poczty sztandarowe jednostek OSP oraz przedstawiciele innych formacji mundurowych.

Podczas uroczystości Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach Roman Szłapa w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie st. bryg. Sergiusza Wiśniewskiego odznaczył zasłużonych emerytów naszego Koła odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP’’

Odznakę otrzymali;

kol. Zdzisław Noszczyk

kol. Stanisław Łuszczyk

Po uroczystym apelu wszyscy emeryci i renciści udali się na wspólny obiad.