Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

DZIEŃ STRAŻAKA W MYSZKOWIE

W dniu 30 maja 2022r na placu Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie / woj. śląskie / odbyła się uroczystość Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosławowi Synowcowi przez Dowódcę Uroczystości kpt. Przemysława Zenderowskiego. Następnie, po dokonaniu przeglądu pododdziałów nastąpiło przywitanie i podniesienie flagi państwowej w akompaniamencie Hymnu Państwowego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie st. bryg. Sergiusz Wiśniewski powitał wszystkich przybyłych gości. Kolejnym elementem uroczystości było uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych strażaków, górników Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” i „Zofiówka” oraz poległych na wojnie w Ukrainie.

Podczas  uroczystości Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach Roman Szłapa w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie st. bryg. Sergiusza Wiśniewskiego odznaczył zasłużonych emerytów naszego  Koła odznaką „ Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP’’

Odznakę otrzymali;

kol. Jan Święciak

kol. Tadeusz Mędrek

kol. Krzysztof Sobociński.

Pamiątkowy Medalem z okazji 30. lecia PSP  otrzymał z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie st. bryg. Sergiusza Wiśniewskiego Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Roman Szłapa

Po uroczystym apelu wszyscy emeryci i renciści udali się na wspólny obiad.

Zdjęcia oraz opis członek Prezydium ZOW Katowice kol. Marek Ciałuch