Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Dzień Strażaka w Rybniku 2023r.

Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku odbył się w dniu 24.05.2023r, uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Udział wzięli m.in.: bryg. Arkadiusz Krzemiński z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,  strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Rybniku, druhowie z lokalnych jednostek OSP, przedstawiciele władz samorządowych oraz grupa emerytów pożarnictwa.

Wśród wielu odznaczonych byli również zasłużeni emeryci, którzy otrzymali Honorową Odznakę „Za Zasługi dla ZEiRP RP:

– kol. Krzysztof Ziaja

– kol. Henryk Opolony.

Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP – Roman Szłapa w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku – st. bryg. Wojciecha Kruczka.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy spotkali się na pysznej grochówce.