Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Dzień Strażaka z udziałem emerytów w Gryficach

W dniu 27 maja 2023 r. Odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka w Gryficach organizowane przez Komendę Powiatową PSP przy współudziale Starostwa i Związku OSP.

Podczas tej uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe.

Uchwałą Kapituły Stowarzyszenia Konfranterni Odznaki Św. Floriana Mazovia w Warszawie nadano Złoty Krzyż Św. Floriana mł. bryg. w st. spocz. Leonardowi Rysakowi Prezesowi Koła w Gryficach oraz Zachodniopomorski Krzyż Św. Floriana za zasługi dla pożarnictwa i godną służbę .

W strażackim święcie uczestniczyły władze samorządowe, członkowie koła ZEiRP RP oraz rodziny

Uroczystości uświetnił występ Młodzieżowej orkiestry Dętej z Płot