Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

EMERYCI Z MYSZKOWA PRZY WIGILIJNYM STOLE

 

W dniu 16.12.2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Myszków-Nowa Wieś  odbyło się spotkanie opłatkowe Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zrzeszonych w Kole przy KP PSP w Myszkowie.

Spotkanie otworzył Prezes Koła Marek Łuszczyk witając zaproszonych gości wśód zaproszonych gości znaleźli się;

  • Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie st. bryg .mgr inż. Sergiusz Wiśniewski ,
  • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie st. kpt. Mateusz Nocuń,
  • mł. kpt. Dariusz Karolczyk –kwatermistrz Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie,
  • członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach  kol. Marek Ciałuch
  • Kapelan Powiatowy Strażaków ks. kan. Kazimierz  Świerdza.

Minutą ciszy uczczono zmarłych naszych kolegów emerytów

W dalszej części spotkania głos zabrali :Prezes Koła  Marek Łuszczyk składając sprawozdanie z działalności Koła za rok 2021, skarbnik Stanisław Łuszczyk – sprawy finansowe.

Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków ks.kan. Kazimierz Świerdza, który poświęcił i pobłogosławił opłatek którym się podzielono składając sobie życzenia świąteczne.

W dalszej części spotkania głos zabrali :Prezes Koła  Marek Łuszczyk składając sprawozdanie z działalności Koła za rok 2021, skarbnik Stanisław Łuszczyk – sprawy finansowe.

Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków ks.kan. Kazimierz Świerdza, który poświęcił i pobłogosławił opłatek którym się podzielono składając sobie życzenia świąteczne.

Dalsza część spotkania przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Tekst i foto.
Marek Ciałuch