Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Emerytury i renty 2022: Świadczenia wzrosną o 7 proc.

W marcu br. emerytury i renty wzrosną nie o 5,7 proc., ale o 7 proc. – zapowiedział rząd. Wyższa waloryzacja ma zabezpieczyć sytuację finansową seniorów w obliczu problemów z wysoką inflacją. Jednocześnie w drugiej połowie 2022 r. ponownie wypłacona zostanie tzw. 14. emerytura, chociaż pierwotnie nie było tego w planach.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, emerytury i renty wypłacane od 1 marca br. będą podwyższone o 7 proc., podczas gdy wcześniej była mowa o waloryzacji w wysokości 5,7 proc.

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrosną z obecnych 1250,88 zł do 1338,44 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie natomiast podwyższona z 938,16 zł do 1003,83 zł.

Tegoroczna waloryzacja jest ustalana z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w 2021 r. oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. Wcześniejsze założenia mówiły o 20 proc. udziału realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji. W efekcie waloryzacja miała w tym roku wynieść 5,7 proc.

  • Dla napiętych budżetów emerytów i rencistów kilkuprocentowa inflacja może być trudniejsza do udźwignięcia niż inflacja dla osób czynnych zawodowo. Chcąc w większym stopniu zabezpieczyć sytuację finansową seniorów, zmieniamy rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r., ustalając wysokość tego zwiększenia na poziomie 63,33 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń – mówi szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

W sumie koszty waloryzacji wynieść mają w tym roku ok. 18,4 mld zł, co oznacza wzrost o 3,4 mld zł względem poprzednich ustaleń.

W drugiej połowie 2022 r. wypłacona ma zostać też tzw. 14. emerytura, czyli dodatkowe świadczenie, które – w przeciwieństwie do 13. emerytury – wypłacane jest z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dochodowej. W 2021 r. świadczenie to w pełnej wysokości otrzymało ok. 8 mln osób, a odpowiednio pomniejszone świadczenia trafiły do ok. 1,2 mln świadczeniobiorców.

www.podatki.biz

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski