Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Europejski Budżet Obywatelski na Opolszczyźnie

rojekt realizowany przez organizacje pozarządowe na terenie Opolszczyzny. Jako jedyny w Europie nasz region ma taką możliwośd. Jest to pionierski projekt skierowany do obywateli promujący kształcenie ustawiczne

W dwóch edycjach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego nowe kompetencje i kwalifikacje zyskało ponad 3400 mieszkaoców województwa opolskiego. Na kształcenie przeznaczono w sumie ponad 8,5 miliona złotych, które przekazano organizacjom pozarządowym organizującym szkolenia. To sami mieszkaocy mogli zagłosowad na szkolenia, jakich oczekują. W ramach projektu zrealizowano: 14 szkoleo zawodowych, 15 szkoleo z zakresu zdrowia i bezpieczeostwa (m.in. kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy) oraz 5 szkoleo trenerskich i sportowych.

Mając na względzie koniecznośd dokształcania się w różnych dziedzinach życia jako Oddział Wojewódzki naszego Związku i jego członkowie zamierzamy wziąd udział w najbliższych edycjach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.