Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Festyn „Młodego Strażaka w Prudniku

                  17 maja 2024 r. członkowie prudnickiego Koła nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP we współpracy z pracownikami Prudnickiego Ośrodka Kultury zorganizowali Festyn Młodego Strażaka – pod hasłem „Edukacja zachowań dzieci w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”. Pierwotny plan zakładał, że przedsięwzięcie odbędzie się na scenie plenerowej i ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury. Niestety, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne został przeniesiony do budynku POK, co jednak nie przeszkodziło w świetnej zabawie i edukacji najmłodszych.     

            Wzięło w nim udział 93 dzieci zainteresowanych tematyką pożarnictwa. Grzegorz Zawiślak – Burmistrz Prudnika i dr Sylwia Gawłowska-Müller – Dyrektor POK wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego „Strażacy w oczach dzieci”, a prezes prudnickiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Henryk Stroński – strażackie upominki. Do komisji konkursowej wpłynęło łącznie 120 prac, w tym 18 w kategorii przedszkolnej i 102 w kategorii szkolnej. Przyznano 20 nagród i 15 wyróżnień. W konkursie wzięli udział przedszkolaki i uczniowie z placówek oświatowych gminy Prudnik: zespołów szkolno-przedszkolnych: nr 1 i nr 2 w Prudniku oraz z Moszczanki i Szybowic, a także Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Złoty Potok w Łące Prudnickiej. Wyróżnione prace były prezentowane w „Mini Galerii” Prudnickiego Ośrodka Kultury.

            Młodzi uczestnicy festynu mogli wziąć udział w licznych atrakcjach, między innymi:

– pokazie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

– prezentacji sprzętu pożarniczego,

– mini sesji zdjęciowej w mundurku strażaka,

– pożarniczym mini-torze z przeszkodami, po pokonaniu którego można było zdobyć – potwierdzony imiennym dyplomem tytuł „Młodego Strażaka”, okolicznościową butonierkę oraz zostać pasowanym toporkiem strażackim na młodego strażaka.

Dla chętnych prezentowany był poprzez sprzęt multimedialny film „Strażak sam”.

            Dla każdego uczestnika festynu organizatorzy przygotowali słodkie niespodzianki.

Rolę instruktorów w „punktach edukacyjnych” pełnili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące Prudnickiej, a także emerytowani strażacy.

            Festyn był wydarzeniem otwartym dla mieszkańców ziemi prudnickiej i przyczynił się dointegracji międzypokoleniowej emerytów pożarnictwa z przybyłymi dziećmi i ich opiekunami.

            Środki finansowe niezbędne do organizacji przedsięwzięcia zostały w całości pozyskane z Gminy Prudnik z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Edukacja zachowań dzieci w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”, za co składamy serdeczne podziękowanie Panu Burmistrzowi.

Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy również do Pani Dyrektor i wszystkich pracowników Prudnickiego Ośrodka Kultury oraz strażaków Komendy Powiatowej PSP w Prudniku  i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące Prudnickiej, a także kolegów emerytów, za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wydarzenia.

            Rolę instruktorów w „punktach edukacyjnych” pełnili strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące Prudnickiej, a także emerytowani strażacy.