Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

I Senioralny Kongres Edukacji Zdrowotnej

Witam i serdecznie zapraszam Państwa oraz zrzeszonych w Państwa oddziale Seniorów na „I Senioralny Kongres Edukacji Zdrowotnej” odbywający się w dniach 6-7.10.2017r

Spotkanie organizowane jest przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek i finansowane jest ze środków otrzymanych z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. 

Kongres stanowi całość (I i II dzień – w materiałach rozdawanych I dnia znajdą się również wejściówki na II dzień). Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz wymaga wcześniejszego zgłoszenia e-mailem (na adres arkorycki@gmail.com) lub telefonicznego pod nr telefonu 22 674 11 48. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – dlatego bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w spotkaniu. 

I Senioralny Kongres Edukacji Zdrowotnej 6-7 października 2017

I Dzień Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  ul. Szczęśliwicka 40

         8.30 – 9.00 rejestracja uczestników, śniadanie powitalne

         9.00 – 9.15 przywitanie uczestników

         9.15 – 9.30 przedstawienie celu i założeń Kongresu

         9.30 – 9.55 wykład inauguracyjny

         9.55 – 11. 00 I Sesja plenarna

Ø  Rola wybranych czynników podtrzymujących zdrowie

Ø  Wpływ zaprzestania pracy zawodowej na jakość życia osób starszych

Ø  Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów

Ø  Zasady żywieniowe w wieku złotej jesieni 

         11.10 – 11.40 przerwa ciastkowo – kawowa

         11.40 – 12.40 równoległe sesje tematyczne

Ø  Wpływ aktywności społecznej na dobrostan i rozwój seniorów

Ø  Wpływ przemocy domowej na zdrowie seniorów

Ø  Wpływ odżywiania na zdrowie

Ø  Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie. Jak mimo wieku i niepełnej sprawności zachować aktywny styl życia

         12.40 – 13.40 obiad

         13.40 – 14.40 warsztaty

a)    warsztaty rozpoznawanie i przeciwdziałanie uzależnieniom

b)    warsztat budowania relacji międzypokoleniowych

c)    warsztaty z pielęgnacji ciała i przeciwdziałania odleżyną

d)    warsztaty zagospodarowywania czasu wolnego

e)    warsztaty z ćwiczeń fizycznych (które można wykonywać samemu w domu)

         14.40 – 15.10 przerwa ciastkowo – kawowa

         15.10 – 15.40 podsumowanie I części kongresu i zebranie wniosków

         15.40 zakończenie I części kongresu

II dzień kongresu (teren zielony PGR Bródno ul. Świętego Wincentego 92)

ü  9.30 – 10.00 rejestracja uczestników

ü   10.00 – 10.15 przywitanie uczestników, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Targówek oczami seniora”

ü  10.15 – 10.45 występy artystyczne seniorów

ü  10.45 – 11.30 zabawa taneczna

ü   11.30 – 12.00 pokaz sportowych ćwiczeń senioralnych

ü   12.00 – 13.00 obiad (w formie potraw z grilla)

ü  13.00 – 13.30 senioralne zabawy sportowe

ü  13.30 – 14.30 zabawa taneczna

ü  14.30 – 15.00 przerwa ciastkowa

ü  15.00 – 16.00 recital Danuty Mizgalskiej „Okruchy wspomnień”

ü  16.00 zakończenie imprezy

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga wcześniejszego zgłoszenia

na arkorycki@gmail.com lub pod nr telefonu 22 814 59 76.

ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

Z pozdrowieniami Arkadiusz Korycki 

Koordynator Senioralnej Akademii Zdrowia 

tel.kom. 668 555 038