Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

III Turniej gry w kręgle w Kole nr 8 w Częstochowie

  Z okazji Dnia Strażaka w dniu 04.05.2023r odbył się III Turniej Gry w kregle o puchar Prezesa koła nr8 ZEiRP RP w Częstochowie. Znaczna większość członków koła po raz pierwszy rzucała kulą licząc na zbicie wszystkich kręgli. Wspólne spotkanie integracyjne, ruch i relaks stworzyły wspaniałą atmosferę.

     Udział licznej grupy naszych emerytów potwierdza potrzebę kolejnych spotkań.

Puchary i dyplomy za miejsca na podium wręczone przez Prezesa Koła nr 8 Kol. Czesława Milę były miłym zakończeniem dla uczestników wspólnej imprezy. Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom, a podziękowania organizatorom. Sześć pierwszych miejsc zajęli najlepsi w tej rywalizacji:

1. Kol. Dariusz Jagusiak

2. Kol. Jacek Frymus

3. Kol. Arkatiusz Zieliński

4. Kol. Krzystof Nowiński

5. Kol. Mateusz Lechowski

6. Kol. Tomek Borowski Galeria zdjęć z przebiegu turnieju obrazuje emocje i radość uczestników