Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja dla członków zrzeszonych w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Szanowni Państwo.

Jedna z największych w Polsce firm prawniczych działających od kilkunastu lat Omega-kancelarie prawne wychodząc naprzeciw potrzebom przygotowała trzy projekty mogące w zdecydowany sposób pomóc osobom które nie z własnej winy zostały ofiarami wypadków uzyskać wysokie odszkodowanie lub zadośćuczynienie,osobom które opiekują się osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskać wyższe świadczenie pielęgnacyjne oraz objąć opieką prawną członków SEiRP.

1.WYPADKI.

Dotyczy to wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, w rolnictwie oraz błędy medyczne które miały miejsce w naszym kraju w ostatni dwudziestoleciu. Tu wystarczy złożyć wniosek roszczeniowy a Omega podejmie się wszelkich działań w tym zakresie bez żadnych opłat wstępnych gdyż rozliczenie z wnioskodawcą nastąpi po uzyskaniu odszkodowania. ( nie ma odszkodowania-nie ma kosztów ze strony wnioskodawcy )

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY.

Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 2119,00 pln dla osób które:

a}. nie otrzymały jeszcze zasiłku a opiekują się osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b}. otrzymują obecnie zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 620,00 pln.

c). renciści lub rolnicy którzy jednocześnie opiekują się w gospodarstwie domowym osobami niepełnosprawnymi.

W tym przypadku Omega – kancelarie prawne również podejmie się działań w tym zakresie bez opłat wstępnych na terenie całego kraju.

ABONAMENTOWA OBSŁUGA PRAWNA.,

Opłacając miesięczny abonament w wysokości 4,19 pln  ( rocznie 50,00 pln ) zostaniecie Państwo wraz z najbliższą rodziną ( mąż,żona,dzieci) objęci opieką prawną przez Omega- kancelarie prawne korzystając z :

a). konsultacji i porad prawnych z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy bez limitu ( przy dzisiejszych cenach za poradę prawną w wysokości 150,00 do 200,00 pln)

b). sporządzenia imiennego pisma procesowego – jeden dokument rocznie.

c). 20% zniżka na pozostałe usługi prawne.

d). dochodzenie odszkodowań bez opłat wstępnych na preferencyjnych warunkach wynagrodzenia prowizyjnego z pokryciem kosztów przez kancelarię w szkodach osobowych.

Z abonamentowej obsługi prawnej mogą skorzystać jedynie członkowie SRiEP wraz z najbliższą rodziną natomiast w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego czy odszkodowań wnioski roszczeniowe poprzez Omegę mogą składać wszystkie znane Państwu osoby.

Do celów konsultacji prawnych zostanie uruchomiona infolinia działająca w początkowym okresie w wyznaczonych godzinach a w miarę zwiększających się potrzeb działać będzie całą dobę.

W początkowym okresie wolę złożenia jakiegokolwiek wniosku proszę składać drogą mailową na adres    emerycipsp903@gmail.com podając z którego projektu chcą Państwo skorzystać oraz kontakt telefoniczny a na pewno ktoś z kancelarii się skontaktuje