Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja o spotkaniu  z Forum Seniorów

18 marca 2022 r. w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w Opolu  odbyło się bardzo miłe spotkanie z Panią Aleksandrą Zwarycz Vce Dyrektorem Biura i Panią Leokadią Kubalańca Przewodniczącą Forum Seniorów  woj.opolskiego.  Omawiane były tematy przyszłej współpracy i wymiany doświadczeń.

Na ręce Przewodniczącej Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego przekazano piękne podarunki związane z jublileuszem 25-lecia naszego Oddziału, który odbył się  jesienią  ub.roku.