Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja z Koła ZEiRP RP w Puławach

W związku z rozpoczęciem budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, które poprzedziło wyburzenie starych obiektów z inicjatywy Komendanta Powiatowego i Koła ZEiRP RP odbyło się uroczyste symboliczne pożegnanie budynków dotychczasowej Komendy.

Jednym z głównych inicjatorów i organizatorów spotkania był st. bryg. w st. spocz. Czesław Młynarski, wieloletni Komendant Puławskiej Komendy – obecnie członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Podczas spotkania kol. Czesław Młynarki przedstawił rys historyczny budynku i pełniących służbę w nim funkcjonariuszy. Wspomnieniami z ostatnich lat podzielił się również Komendant Powiatowy st. bryg.mgr inż. Grzegorz Podhajny i Prezes Koła Stanisław Wróbel.  Następnie odbyła się sesja fotograficzna i wspólny obiad podczas którego przywoływano chwile spędzone w murach Komendy.

Opracował : Stanisław Wróbel