Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja z Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego zebrania Koła nr 8 w Częstochowie

W dniu 24.01.2023r odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze koła nr 8 w Częstochowie.

Na zebraniu, z ramienia Oddziałowego Wojewódzkiego ZEiRPRP w Katowicach uczestniczył Prezes Roman Szłapa.

Zebranie prowadzone zostało zgodnie ze scenariuszem przez Przewodniczącego zebrania kol. Marka Pisarka. Prezes ustępującego Zarządu VI kadencji kol. Czesław Mila przedstawił Sprawozdanie za okres od 2019 do 2022roku. Podkreślił, że to był trudny okres w realizacji wytyczonych zadań na całą kadencję z uwagi na panującą w kraju w latach 2020-2022 pandemię wirusa COVID -19.

Pomimo występujących zagrożeń wirusem działalność Zarządu dostosowano do warunków gwarantujących bezpieczeństwo dla zdrowia i życia członków.

Program realizowano poprzez wzajemne kontakty Zarządu i członków koła drogą telefoniczną, e-mailową. Do skutku doszły m.in. wyjazdy członków koła na wycieczki krajowe i zagraniczne, spotkania z Jubilatami kończącymi 75-90 lat życia.

Koło pozyskało nowych emerytów zwiększając stan osobowy do 166 członków koła.

Uroczyście wręczono legitymacje członkowskie czworgu nowych członków koła.

W wolnych wnioskach kol. Jolanta Maślanka -Kościelny przedstawiła program wsparcia, w jaki Miasto Częstochowa promuje dla seniorów regionu częstochowskiego, wskazując na inne ciekawe możliwości aktywności emerytów.

Po uzyskaniu absolutorium ustępującego Zarządu, w skład nowego Zarządu weszli:

Prezes Koła – kol. Czesław Mila,

V-ce Prezes – kol. Krzysztof Janas,

Skarbnik – kol. Ewa Sokolińska,

Sekretarz – kol. Janusz Sokołowski,

Członek – kol. Zbigniew Strugacz,

Członek – Grzegorz Cierpiał,

Członek – Józef Bugaj.

Wybrano trzy osobowy skład Komisji rewizyjnej:

Przewodniczący – kol. Koniarski Jacek.

Sekretarz – kol    Prus Wojciech.

Członek – kol.     Jagusiak Dariusz.

Nowy Prezes Koła nr 8 kol. Czesław Mila podziękował za sprawnie przeprowadzenie zebrania i przedstawił założenia planu pracy na VII kadencję.

Zebranie zakończono poczęstunkiem dla uczestników.