Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja z woj. pomorskiego – „Spotkanie z Seniorem”

„Spotkanie z Seniorem” coroczna uroczystość, która miała miejsce  w dniu 23 września  2021 roku tym razem  w obiekcie ogrodu botanicznego Arboretum w Wirtach pow. Starogard Gdański

Organizatorem spotkania byli :Zarząd Oddziału  Wojewódzkiego  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na  uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami woj. pomorskiego oraz  Komendantami Powiatowymi PSP przybył  Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku  st. bryg . Piotr Socha, Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku st.bryg. Dariusz Żywicki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska  Andrzej  Przewłocki.

Gości przywitał Prezes ZOW ZEiRP w Gdańsku bryg.w st.spocz. Krzysztof  Dietz, przedstawiając sytuację uzwiązkowienia w woj.pomorskim w roku 2020 i 2021  w tle dalej panującej pandemii oraz problemy i trudności  z jakimi borykają się prezesi kół . Po burzliwej dyskusji   głos zabrał Pomorski Komendant Wojewódki  PSP w Gdańsku przedstawiając działania bieżące Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych powiatach woj.pomorskiego.

Głos zbrał również gospodarz obiektu na terenie którego miało miejsce spotkanie pan Nadleśniczy Andrzej Przewłocki.

Po rzeczowej dyskusji z uczestnikami spotkania Pomorski Komendant Wojewódzki wraz z Prezesem ZOW wręczyli okolicznościowe upominki   emerytom jubilatom, którzy ukończyli 70,75,80,85,90 lat.

Po wystąpieniach nastąpił poczęstunek.

Na zakończenie Prezes ZOW ZEiRP jeszcze raz podziękował    Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku i Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kaliska  za pomoc w przygotowaniu  i organizację   tak pięknej uroczystości dla emerytów z woj. pomorskiego.

Opracowanie :Krzysztof Dietz, zdjęcia Jan Szymkiewicz