Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Informacja ze Spotkania z Seniorem 2023

„Spotkanie z Seniorem” coroczna uroczystość, która miała miejsce  w dniu 19 października 2023 roku tym razem  w  Restauracji K-2  w miejscowości Borzechowo  pow. Starogard Gdański

Organizatorem spotkania byli Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

 Na  uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami woj. pomorskiego oraz  Komendantami Powiatowymi PSP przybył: Preses ZG ZEiRP RP w Warszawie  nadbryg.  w st. spocz. Zygmunt Politowski , Z-cy  Pomorskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku   st. bryg. Dariusz Żywicki  i st. bryg. Wojciech Berent

            Gości przywitał Prezes ZOW ZEiRP w Gdańsku bryg.w st.spocz. Krzysztof  Dietz, przedstawiając sytuację  uzwiązkowienia w woj. pomorskim w roku 2023 oraz problemy   z jakimi borykają się prezesi kół  w swoich macierzystych  kołach.

Głos zabrał Prezes ZG ZEiRP w Warszawie nabryg.w st.spocz. Zygmunt Politowski. Zapoznał zebranych  pokrótce o Krajowym Zjeździe Delegatów jaki się odbył w dniach 5-7 października 2023 r. w Kacwinie w woj. małopolskim

 Następnie  głos zabrał  Z-ca Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego   PSP w Gdańsku  st. bryg. Dariusz Żywicki  przedstawiając działania bieżące Państwowej Straży Pożarnej w poszczególnych powiatach woj.pomorskiego , nowe inwestycje w komendach oraz wyposażenie jednostek  w nowe pojazdy w roku 2023.

Głos również  zabrał V-ce Prezes ZOW kol.Czesław Olejnik ,który został wybrany na członka ZG ZEiRP RP na Krajowym Zjeździe Delegatów.

Po rzeczowej dyskusji z uczestnikami spotkania  Prezes ZG ZEiRP RP , Z-ca Pomorskiego  Komendanta   Wojewódzkiego PSP w Gdańsku  wraz z Prezesem ZOW wręczyli okolicznościowe upominki  17   emerytom jubilatom,którzy ukończyli 70,75,80,85,lat. oraz wręczone zostały Odznaki „Zasłużony dla Związku”  9  zasłużonym emerytom.

Po wystąpieniach i odznaczeniach  nastąpił poczęstunek.

 Na zakończenie Prezes ZOW ZEiRP  jeszcze raz prosił o przekazanie podziękowań   Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku  za pomoc w przygotowaniu  i organizację   tak pięknej uroczystości dla emerytów z woj. pomorskiego. Emerytom i zaproszonym gościom  zaś za przybycie.

Opracowanie :Krzysztof Dietz