Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Jacek Dziewit – wspomnienie o zmrłym

Odszedł na wieczną służbę mjr poż. inż. w stanie spoczynku Jacek Dziewit, były Komendant Rejonowych Straży Pożarnych oraz Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu.

Piątek 13 maja br. przyniósł smutną wiadomość. Zmarł mjr poż. inż. w stanie spoczynku Jacek Dziewit. Urodzony 14 lipca 1952 r., były Komendant Rejonowych Straży Pożarnych oraz Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu w latach 1981-1992.

Człowiek zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz województwa opolskiego.

W trakcie pełnienia służby uczestniczył w wielu charakterystycznych akcjach ratowniczo-gaśniczych min. w pożarze wiertni Karlino, w pożarach w kompleksów leśnych na terenach nadleśnictw, w powodzi i usuwaniu jej skutków na terenie naszego powiatu oraz w akcji humanitarnej przy usuwaniu skutków trzęsienia ziemi w Armenii.

W czasie swojej wieloletniej służby został odznaczony wieloma medalami w uznaniu zasług zarówno w działalności zawodowej, jak i społecznej.

Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu, strażacy, koleżanki i koledzy emerytowanego funkcjonariusza łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną. Jego odejście to olbrzymia strata dla naszej społeczności.

                                                                                  Spoczywaj w pokoju Bohaterze

Tekst: KP PSP Kędzierzyn Koźle