Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

 Jubileusz 25-lecia Koła nr 8 ZEiRP RP w Częstochowie

    W dniu 01.12.2023 odbyła się uroczystość Jubileuszowa 25-lecia Koła nr 8 ZEiRPRP w Częstochowie. Na zaproszenie Prezesa Koła kol. Czesława Mili uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Prezydent Miasta Częstochowy, Ślaski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach, Komendant Miejski PSP w Częstochowie, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRPRP w Katowicach, Przewodnicząca Komisji Socjalnej przy Śląskiej KWPSP, Prezes Koła nr19 ZEiRPRP w Koniecpolu, Prezes nowo powstałego Koła ZEiRPRP przy CSzP w Częstochowie.

    Kol. Czesław Mila – Prezes Koła powitał przybyłych gości i zgromadzonych licznie członków Koła. Minutą ciszy uczczono zmarłych pożarników.

   Sekretarz Koła kol. Janusz Sokołowski w referacie z okazji Jubileuszu 25-lecia Koła nr 8 nawiązał do trudnych początków powstawania Kół Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w kraju. Okoliczności, w jakich zrzeszali się pominięci w Ustawie o PSP w 1991r strażacy pobierający świadczenia ZUS, a spełniający wymogi do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego.

    Pierwsze koło założone w 1992r w Białymstoku zainicjowało powstawanie kolejnych kół. Częstochowskie założycielskie koło powstało z inicjatywy 25 emerytów z udziałem kol. Henryka Woźniaka w dniu14 luty 1997r.w siedzibie ówczesnej Komendy Wojewódzkiej PSP w  Częstochowie. Koło pod nazwą: Koło nr 8 ZEiRPRP w Częstochowie zostało zarejestrowane dopiero – po podziale administracyjnym kraju na nowe województwa – w dniu 01.01.1999r w Wojewódzkim Zarządzie ZEiRPRP w Katowicach i liczyło 35 członków.

  Po 25 latach istnienia, Koło nr 8 liczy 172 członków. Inicjatywy programowe zarządu sprzyjały integracji emerytów: m.inn. poprzez wycieczki krajowe i zagraniczne, współorganizowanie z kierownictwem KMPSP spotkań świąteczno- noworocznych oraz z okazji Dnia Strażaka, spotkań z długoletnimi Jubilatami – emerytami PSP, współudział w pozyskiwaniu zapomóg z Funduszu Socjalnego dla emerytów, rencistów i wdów po strażakach będących w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych.

    Prezes Koła w uznaniu dokonań w działalności na rzecz Koła wyróżnił „Medalami Za Zasługi dla ZEiRPRP” trzech aktywnych członków Koła i Komendanta Miejskiego PSP; Okolicznościowe „Medale z okazji Jubileuszu 25-lecia Koła nr 8 ZEiRPRP” otrzymali: zaproszeni Goście, pięciu dotychczasowych Prezesów koła oraz sześciu członków z najdłuższymi stażami członkostwa w kole.

    Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach pogratulowali Jubileuszu oraz wręczyli okolicznościowe listy i pamiątki, życząc dalszego pomyślnego rozwoju Koła ku pożytkowi emerytów – weteranów pożarnictwa regionu częstochowskiego.

    Ze szczególną uwagą wysłuchany został najstarszy aktywny 91-letni członek Koła senior Henryk Woźniak. Przyznał, że rozpoczął służbę w Straży Pożarnej przy ul Strażackiej w Częstochowie w 1954r. Jego uwagę wówczas zwrócił chłopiec biegający po placu pośród ćwiczących strażaków. Ów chłopiec został później strażakiem w tej samej strażnicy i mistrzem w sporcie pożarniczym. Tym chłopcem był Czesław Mila, po latach służby jeden ze współzałożycieli koła, potem członek Zarządu, Prezes V i VI a obecnie VII kadencji Koła nr 8.

   W swej wypowiedzi Senior Henryk Woźniak potwierdził trudy, zagrożenia i poświęcenie strażaków w prowadzeniu dawnych akcji ratowniczych. Przyznał, że niezadowolenie środowiska skłoniło potrzebę zrzeszania się po 1991r zus-owskich emerytów w walce o zrównanie świadczeń emerytalnych z emerytami PSP. Na koniec okazał satysfakcję i dumę z faktu kontynuacji działalności i rozwoju Koła.  W swoim wystąpieniu kol. Czesław Mikuła – Prezes koła IV kadencji, potwierdził nie łatwe początki tworzenia się kół, jednocześnie przypomniał, że swoją pracą i inicjatywą przyczyniał się do poprawy aktywności koła. Pogratulował Jubileuszu i przyłączył się do życzeń sukcesów w działalności stowarzyszenia.

  Uczestniczący w uroczystości Członkowie koła i Goście otrzymali okolicznościowe torby z logo Koła wraz z długopisem i strażackim kalendarzem 2024.

    Na okoliczność Jubileuszu na sali utworzono kącik, na którym pasjonaci pożarnictwa: Czesław Mila wystawił swoje zbiory krajowych i zagranicznych hełmów strażackich, albumy fotograficzne z turystycznych wyjazdów członków koła i książki dot. historii pożarnictwa; a kol. Wojciech Pruś wystawił autorską galerię fotografii z życia w służbie strażaków JRG3 w Częstochowie. 

Jubileusz zakończył się uroczystym obiadem i wspólnymi wspomnieniowymi rozmowami.

W załączeniu galeria zdjęć z uroczystości Jubileuszowej Koła nr 8 ZEiRPRP w Częstochowie.