Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Jubileusz 25 – lecia powstania Koła Związku w Strzyżowie

W dniu 29 października 2022 r. Zarząd Koła Związku Emerytow i Rencistow Pożarnictwa RP
w Strzyżowie był organizatorem spotkania okolicznościowego związanego z Jubileuszem 25 – lecia powstania i działalnosci Kola Zwiazku.

W uroczystości udział wzieli licznie zgromadzeni członkowie Koła wraz z osobami towarzyszącymi.

Wśród zaproszonych gości byli poprzedni Komendaci Powiatowi w osobach : st.bryg. Bogusław Broda i st.bryg. Piotr Rędziniak oraz obecny Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie st.bryg. Rafał Rutyna, a także Prezes Zarządu OW Związku w Rzeszowie Tadeusz Cyrek.

Jubileusz był okazją do przypomnienia historii powstania Koła Związku i przedstawienia jego dzialalności na przestrzeni minionych lat, jak też do złożenia gratulacji , podziękowań oraz wyróżnień za wkład pracy społecznej dla byłych i obecnych działaczy Koła Związku.

Prezes Koła Związku Kol. Wiesław Zagórski w swoim wystąpieniu przedstawił zebranym obszerną informację związaną z historią powstania Koła oraz jego dzialalnoscią na przestrzeni minionych lat jego funkcjonowania.

Obecny na uroczystości Prezes Zarządu OW Związku Tadeusz Cyrek zabierając głos złożył serdeczne gratulacje i podziękowania dla członków Koła i organizatorów tego Jubileuszu oraz w ciepłych słowach wyraził swoje uznanie dla byłych i obecnych działaczy oraz kolejnych Zarządów Koła, które na przestrzeni minionego okresu kierowały jego dzialalnością.

Wręczył także z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa Koła list okolicznościowy oraz relief z logo Związku wraz z okolicnościową dedykacją.

Prezes Tadeusz Cyrek dokonał także wyróżnienia odznaką honorową „Zasłużony dla Związku Emerytow i Rencistów Pożarnictwa RP” Kol. Drążek Jan.

Ponadto kilku działaczy Koła Związku wyróżnionych zostało dyplomami uznania w podziękowaniu za wieloletnią służbę wochronie przeciwpozarowej oraz działalność na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa na Podkarpaciu. Dyplomy wręczali wspólnie Prezes Zarządu OW Tadeusz Cyrek oraz w imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie nadbryg. Andrzeja Babca – Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie st.bryg. Rafał Rutyna.

Z okazji tego Jubileuszu Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie st.bryg. Rafał Rutyna w swoim wystąpieniu skierował do uczestników tej uroczystości słowa uznania i gratulacji oraz wręczył Prezesowi Koła Zwiazku list okolicznosciowy.

Natomiast Prezes Koła Kol. Wiesław Zagórski wręczył Prezesowi Zarządu OW Związku oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Strzyżowie okolicznościowe statuetki.

Także wszyscy członkowie Koła Związku otrzymali z rąk Prezesa Koła okolicznościowe pamiątki związane z 25-leciem powstania Koła.

Po części oficjalnej i poczęstunku uczestnicy tego okolicznościowego spotkania do późnych godzin bawili się wspólnie wesoło przy dźwiękach muzyki.

Sekretarz OW Związku

Bogusław Mazur

Rys historyczny Koła ZEiRP RP w Strzyżowie

Zebranie założycielskie Koła Emerytów I Rencistów RP przy Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło się w dniu 8 Listopada 1996 roku. Świadczy o tym spisany na tę okoliczność protokół.

Zebranie otworzył Komendant Rejonowy PSP w Strzyżowie st. kpt. poż. mgr inż. Bogusław Broda zapoznając zebranych ze Statutem Związku. Następnie podpisano deklarację członkowskie. Na zebraniu głos zabrał kol. Szypuła Aleksander przedstawiając zagadnienia poruszone podczas zebrania w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie na które to był oddelegowany przez Komendanta Rejonowego PSP w Strzyżowie.

W zebraniu uczestniczyło 16 osób, z czego deklarację podpisało 15:

 1. Bosek Stanisław
 2. Łojek Bolesław
 3. Pertowski Józef
 4. Tuleja Marian
 5. Jarosz Kazimierz
 6. Sikora Marian
 7. Mularz Henryk
 8. Janusz Władysław
 9. Baszak Ryszard
 10. Piskadło Antoni
 11. Kut Józef
 12. Stopa Józef
 13. Dobek Stanisław
 14. Szypuła Aleksander
 15. Barlik Stanisław

Wybrano I Zarząd Koła:

 • Prezes – Bosek Stanisław
 • Zastępca – Szypuła Aleksander
 • Sekretarz – Barlik Stanisław
 • Skarbnik – Sikora Marian
 • Członek – Łojek Bolesław

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Tuleja Marian
 • Członek – Perłowski Józef
 • Członek – Kut Józef

Delegaci na Zjazd Wojewódzki:

 • Kol. Szypuła Aleksander
 • Kol. Tuleja Marian

W dniu 8 kwietnia 1999 roku odbył się w Rzeszowie I Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Województwa Podkarpackiego na którym wybrano pierwsze władze.

Prezesem został Henryk Szewczyk, lata 1999-2003.

Następni prezesi: Stanisław Gajda lata 2003-2011. Od roku 2011 prezesem Zarządu Wojewódzkiego jest Kol. Tadeusz Cyrek, który sprawuje tę funkcję obecnie.

W minionym okresie skład Zarządu Koła Emerytów i Rencistów przy Komendzie Rejonowej
i Powiatowej PSP w Strzyżowie uległ zmianom.

Funkcję prezesa w tym okresie pełnili:

Stanisław Bosek – 1996-2007

Bronisław Pilch – 2007-2011

Antoni Iskrzycki – 2011-2019

Wiesław Zagórski – od 2019

Funkcję opiekunów Koła z ramienia Komendy pełnili w tym czasie kol. Roguski Mirosław, Gazda Marek, Pałucki Sławomir, Pszonka Justyna.

Obecnie opiekunem Koła z ramienia Komendy jest kol. Elżbieta Fortuna- Banaś.

Do 2008 roku członkowie Koła spotykali się tylko na zebraniach sprawozdawczych. Dopiero 27 października 2008 roku udało się zorganizować spotkanie Andrzejkowe w świetlicy Komendy. Uczestniczyło w nim 17 osób.

 26.01.2012 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze koła, a po nim spotkanie opłatkowe, w którym wzięło udział 29 osób.

W tym też roku 25 maja w spotkaniu z okazji Dnia Strażaka i 20 lecia PSP w wieczorku organizowanym przez Komendę Powiatową wzięło udział kilku emerytów.

Rok 2013 staje się rokiem przełomowym. Udaje się zorganizować pierwszą wycieczkę do Soliny
i Polańczyka w której wzięło udział 18 osób.

W 2014 roku na Posiedzeniu Zarządu Koła przyjęto decyzję o corocznych obchodach Dnia Strażaka. Zaczęto samodzielnie organizować spotkania z okazji Dnia Strażaka.

Z okazji 20–lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, 19/09-2014 roku w Ropczycach nasze Koło otrzymało okolicznościowy medal oraz koledzy Szypuła Aleksander i Iskrzycki Antoni zostali tam odznaczeni odznaką Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Do tej pory taką odznakę otrzymali kol. Bosek Stanisław, Stadnicki Kazimierz, Półzieć Kazimierz.

Imprezy, spotkania oraz wycieczki w następnych latach:

Rok 2015

 • 3 maj – Spotkanie z okazji Dnia Strażaka. Stępina (Dom myśliwski) – 12 osób
 • 20-21 czerwiec – Dwudniowa wycieczka do Zakopanego – 13 osób
 • 12 wrzesień – Wycieczka w Bieszczady. Przejazd kolejką wąskotorową na trasie Majdan-Dołżyca – 21 osób.

Rok 2016

 • 5 maj – Spotkanie z okazji Dnia Strażaka – Stępina – 22 osób.
 • 15 czerwiec – Wycieczka Kopalnia Soli Wieliczka, ZOO Krakowskie, Kopiec Kościuszki – 27 osób.
 • 20 wrzesień – Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego, Zamek w Piaskowej Skale, Zamek Ojców, Brama Krakowska, Jaskinia Łokietka.

Rok 2017

 • 4 maj – Obchody Dnia Strażaka z osobami towarzyszącymi – Stępina – 23 osoby.
 • 20 czerwiec – Wycieczka Łańcut Zamek, Skansen Markowa, Muzeum Ulmów w Rzeszowie, Podziemia Rzeszowskie – 15 osób.
 • 27 sierpień – Wyjazd na Piknik Rodzinny, Zalew Szczegocice – 15 osób
 • 23 wrzesień – Organizacja obchodów 20–lecia powstania Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie. Spotkanie odbyło się w Zespole Dworsko-Folwarcznym w Wiśniowej. Swoją obecnością zaszczycili nas z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów kol, Tokarz Antoni i kol. Gajda Stanisław.
  Z ramienia Komendy Powiatowej, Komendant Powiatowy Rędziniak Piotr oraz Opiekunka Koła Pszonka Justyna.
 • Z okazji tej uroczystości odznakę Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymał kol. Zagórski Wiesław. Dyplomy uznania otrzymali: kol. Iskrzycki Antoni, kol. Tuleja Marian, kol. Szypuła Aleksander, kol. Bosek Stanisław, kol. Półzięć Kazimierz.
 • W spotkaniu wzięło udział 37 osób.

Rok 2018

 • 4 maj – Obchody Dnia Strażaka – Oaza Łętownia – 34 osoby.
 • 23 maj – Spływ kajakowy rzeką Wieprz – 27osób
 • 7 sierpień – Piknik Rodzinny nad wodą – Zalew Szczegocice – 18 osób
 • 19-20 wrzesień – Dwudniowy wyjazd do Zakopanego. Dolina Pięciu Stawów, termy. – 19 osób

Rok 2019

 • 8 marzec – Spotkanie z okazji Dnia Kobiet – Karczma Chłopska w Nowej Wsi – 20 osób.
 • 5 maj – Obchody Dnia Strażaka – Stępina – 29 osób.
 • 9 maj – obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Strzyżowie. Odznakę Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymał kol. Sitek Antoni. Udział wzięło 30 emerytów.
 • 27 czerwiec – Wycieczka w Pieniny – Szczawnica, Czerwony Klasztor, Palenica – 22 osoby.
 • 24 październik – Spotkanie towarzyskie – PUB Kręgielnia Dobrzechów – 25 osób.
 • 20 grudzień – Spotkanie opłatkowe w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie – 20 osób.

Rok 2020

 • 29 styczeń – Zebranie sprawozdawcze Koła wraz ze spotkaniem Noworocznym.
 • Nastaje okres pandemii – przerwa w działalności Koła.

Rok 2021

 • 30 czerwiec – spotkanie z okazji Dnia Strażaka – Restauracja pod Świerkami w Wiśniowej –
  29 osób.
 • 16 wrzesień – Wycieczka do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego – 19 osób.

Rok 2022

 • 12 luty – Spotkanie Noworoczne – Stołówka Dobrzechów – 28 osób.
 • 5 maj – Spotkanie z okazji Dnia Strażaka – Stołówka Dobrzechów – 29 osób.
 • 13-14 czerwiec – Wycieczka Zakopane – Sarnia Skałą, Kasprowy, termy – 14 osób.
 • 22 wrzesień – Wycieczka w Bieszczady. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe, Skansen Sanok –
  24 osoby.

Reasumując, w okresie od 2013 roku zorganizowano:

 • 1 spotkanie Andrzejkowe
 • 1 spotkanie z okazji Dnia Kobiet
 • 1 spotkanie towarzyskie (Kręgielnia)
 • 1 Obchody 20-lecia Koła
 • 2 Pikniki Rodzinne nad wodą
 • 4 Spotkania opłatkowe
 • 9 spotkań z okazji Dnia Strażaka
 • 13 wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

Czynnikiem motywującym do dalszej pracy w organizacji  spotkań i wyjazdów jest fakt że ilość osób uczestniczących w nich z roku na rok ma tendencję wzrostową. Chciałbym również zaznaczyć że jest grupa osób w Nowym Kole na które zawsze można liczyć odnośnie organizacji oraz uczestnictwa
w naszych spotkaniach i wycieczkach. Dla nich gorące słowa podziękowania.

Korzystając z tak miłej sposobności jaką jest jubileusz 25-lecia działalności Koła składam podziękowania
i wyrazy uznania wszystkim z którymi miałem przyjemność pracować a są to:

 • Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na czele z prezesem Tadeuszem Cyrkiem
 • Komendantem Powiatowym Państwowej  Straży Pożarnej w Strzyżowie w osobach: Bogusław Broda, Piotr Rędziniak, Rafał Rutyna.
 • Vice Prezesom Koła: Iskrzycki Antoni i Szypuła Aleksander
 • Sekretarzowi – Stadnicki Kazimierz
 • Członkom Zarządu: Sitek Antoni, Knaż Karol
 • Komisji Rewizyjnej w składzie: Przewodniczący – Godek Wiesław, członkowie – Roguski Mirosław, Dobek Hieronim
 • Delegatom na Wojewódzki Zjazd – Drążek Jan,
 • Wszystkim członkom Koła oraz dziękuję gorąco naszym miłym Paniom, które uświetniają swoją obecnością nasze spotkania, wyjazdy, wycieczki.

Życzę wszystkim wiele satysfakcji z podejmowanych działań, pomyślności w realizacji planów
i zamierzeń. Niech ten jubileusz będzie inspiracją do dalszej pracy na rzecz naszego Koła.

                                                                                                                                              Prezes Zarządu Koła

                                                                                                                                                Wiesław Zagórski