Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Jubileusz 75-lecia

    W siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie w dniu 28.07.2022r odbyło się spotkanie długoletnich członków koła, emerytów – Jubilatów obchodzących 75-lecie życia:

kol. Józefa Szczepańczyka i kol. Tadeusza Szczypiora

z kierownictwami Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie i Zarządu Koła ZEiRPRP nr 8.

    Uroczyste spotkanie poprowadził Prezes Koła Czesław Mila z w-ce Prezesem Krzysztofem Janasem.  Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Komendant Miejski bryg. Marek Radosz i Z-ca Komendanta bryg. Paweł Froch. Prezesi koła i Komendanci PSP przekazali życzenia pomyślności i zdrowia, podziękowali za aktywny udział w działalności koła i wręczyli Jubilatom listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki oraz bukiety kwiatów.

   Szczególne słowa uznania usłyszał Jubilat kol. Józef Szczepańczyk, który we wrześniu 1997 roku został wybrany, jako pierwszy Prezes nowo powstałego / luty 1997r/ Związku Emerytów Pożarnictwa w Częstochowie. Związku zarejestrowanego dopiero w dniu 1 stycznia 1999r przez Zarząd Wojewódzki Emerytów Pożarnictwa w Katowicach i do dzisiaj działający, jako Koło nr 8 w Częstochowie.

     W rozmowach przy kawie uczestnicy wspominali dawne lata założenia Związku. Wówczas, w połowie lat 90-tych w wyniku wprowadzanych zmian organizacyjnych i prawnych istotna część strażaków wyrażała swoje niezadowolenie, uznając, że wskutek zmian mogli utracić szereg świadczeń pożarniczych i uprawnień emerytalnych. Wieloletnia walka była skuteczna. Ukształtowała silne i prężnie działające związki pożarnicze przekształcone w obecne struktury Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

    Dzisiejsza rola związków ma szeroki zakres działalności. Służy ogromnej rzeszy pożarników w stanie spoczynku, szczególnie w udzielaniu różnorodnej pomocy socjalnej.

   Jubilaci podziękowali Kierownictwu Komendy i Prezesom koła za pamięć i wyróżnienie oraz za współpracę i kontynuację działalności koła na rzecz emerytów pożarnictwa. Życzyli dalszej prężnej działalności koła, pogratulowali Prezesowi Zarządu za aktywność i utrzymanie jednego z najliczniejszych kół w województwie śląskim i w kraju.