Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Jubileusz 75-lecie życia emeryta PS

Jubileusz 75-lecia życia kol. Czesława Mili – Prezesa Koła nr 8 w Częstochowie był szczególną okolicznością do spotkania w dniu 16 września 2022r członków Zarządu Koła nr 8 z kierownictwem Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

Na jubileuszowym spotkaniu w siedzibie KM PSP obok Jubilata uczestniczyli; komendant bryg. Marek Radosz, z-cy k-ta;  bryg. Paweł Froch i   bryg. Tomasz Bąk oraz członkowie zarządu koła kol.  Danuta Pieronkiewicz, Krzysztof Janas, Józef Bugaj i Janusz Sokołowski.

Kol. Janusz Sokołowski otwierając spotkanie wskazał na kilka ciekawych faktów z życiorysu Jubilata. Życie Czesława Mili od początku związane było ze strażą pożarną. Mieszkał na posesji wraz z Zawodową Strażą Pożarną  w Częstochowie, przy ul. Strażackiej 3 i po  latach został strażakiem w tej jednostce. Związany z podziałem bojowym  uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo- gaśniczych,  m.in. przy gaszeniu pożaru w Czechowicach. W służbie wykazał się wysoką sprawnością fizyczną i jako zawodnik w sportach pożarniczych osiągał mistrzowskie miejsca stając wielokrotnie na podium w zawodach wojewódzkich, strefowych, krajowych i międzynarodowych.

            St. ogn. Czesław Mila – w 1977r już jako emeryt pożarnictwa należał do grupy współzałożycieli obecnego koła, które ostatecznie zarejestrowane zostało pod nr 8 w dniu 01.01.1999r. Aktywność kol. Czesław w działalności koła i w pracach zarządu zaowocowała wyborami na prezesa koła w 2015r i ponownie 2019r. W tym okresie przyczynił się do znacznego powiększenia stanu osobowego koła do 162 członków – obecnie jednego z najliczniejszych osobowo kół w kraju.

Konsekwencja w realizacji zamierzeń poprzez organizowanie: jubileuszy seniorom pożarnictwa, wsparcia finansowego potrzebującym emerytom PSP, wyjazdów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyróżnienie aktywnych członków koła sprzyjały aktywności i integracji emerytów.

            Prezes Czesław Mila swoim społecznym podejściem i zaangażowaniem potrafi inicjować działania służące emerytom i za to jest doceniany – co w wypowiedziach podkreślili uczestnicy spotkania. Jest nadal sprawnym fizycznie seniorem, rowerem pokonuje dziesiątki kilometrów i ma pasję zbierania pożarniczych eksponatów. Posiada m.in. kolekcję hełmów pożarniczych.

Komendant Marek Radosz przypomniał, że część eksponatów Jubilata wystawione było w Archiwum Państwowym w Częstochowie w grudniu 2021r na wernisażu wystawy „Bogu na chwałą, ludziom na ratunek  – 150 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie i 30 lat Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Miejski PSP wraz z zastępcami oraz członkowie Zarządu Koła wspólnie życzyli Jubilatowi zdrowia i pomyślności, wręczyli List Gratulacyjny z okazji Jubileuszu 75 lat życia, pamiątkowy Album oraz kosz kwiatów. Przy wspólnej kawie i okolicznościowym torcie, w miłym serdecznym nastroju wspominali dawne strażackie czasy.

Komendant docenia aktywność Prezesa na rzecz koła, jednocześnie potwierdził dalsze wsparcie i utrzymanie wzajemnej współpracy za Zarządem koła.

Spotkanie Jubileuszowe kol. Czesław Mili było kolejną okazją wyróżnienia i docenienia społecznej aktywności Jubilata, ale także podsumowaniem i potwierdzeniem ważnego etapu działalności i współdziałania z kierownictwem Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.