Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Jubileusz 80-lcia życia emeryta PSP

W dniu 16.02.2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 80 tych urodzin kol. Zdzisława Noszczyka.

Na jubileuszowym spotkaniu w siedzibie KP PSP Myszków uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie st. bryg. Sergiusz Wiśniewski, mł. kpt. Sylwia Ślęzak, sekc. Klaudia Brodzińska oraz członkowie Zarządu Koła kol. Marek Łuszczyk, kol. Marek Ciałuch, kol. Sławomir Wyszyński, kol. Robert Galas.

Komendant Powiatowy oraz członkowie Zarządu Koła wspólnie złożyli życzenia dostojnemu jubilatowi wręczając List Gratulacyjny oraz Pamiątkową Statuetkę.

Spotkanie było okazją do wspomnień o strażackim dorobku kol. Zdzisława

Po odbyciu służby wojskowej w 1967 rozpoczął służbę w Miejskiej Straży Pożarnej w Zawierciu.

W trakcie pełnienia służby ukończył kurs szeregowych pożarnictwa, kurs pił mechanicznych, w 1968 r ukończył kurs podoficerski w Katowicach.

Od 1970-1972 pracował w Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Myszkowie na stanowisku dowódcy I roty.

W latach 1972-1993 pełnił służbę z Zakładowej Straży Pożarnej przy MZM Mystal Myszków, był dowódcą sekcji i konserwatorem gaśnic.

W czasie pełnienia służby uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, najtrudniejszą była akcja pożar w Rafinerii Czechowice-Dziedzice dniu 26.06.1971 roku.

W 1993 roku zakończył służbę w stopniu mł. ogn.poż.

Do dnia dzisiejszego należy do Związku E i R P. RP w Myszkowie biorąc udział w organizowanych przez koło spotkaniach..

Zdjęcia oraz opis  kol. Marek Ciałuch