Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Jubileusz 90-lecia życia emeryta PSP

   W dniu 04 października 2022r koledzy: Prezes Zarządu Koła nr 8 Czesław Mila i W-ce Prezes Krzysztof Janas w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie bryg. Marka Radosza z okazji Jubileuszu 90-lecia życia odwiedzili kol. Henryka Woźniaka – członka Koła nr 8 w Częstochowie.

    Komendant Miejski PSP oraz członkowie Zarządu Koła wspólnie pogratulowali Dostojnemu Jubilatowi Henrykowi Woźniakowi 90 lat życia i złożyli serdeczne życzenia.

Wręczyli List Gratulacyjny z okazji Jubileuszu 90 lat życia, kwiaty, pamiątkowy album oraz upominki.      

      Spotkanie było okazją do wspomnień o strażackim dorobku kol. Henryka.

Służbę w Zawodowej Straży Ogniowej w Częstochowie rozpoczął w 1954roku, aktywnie działał, jako Prezes w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Lesie, był radnym w Gminie Mstów, włączał się w wiele różnych inicjatyw społecznych.

     Był jednym ze współzałożycieli obecnego Koła emerytów w Częstochowie. W 1997r wybrany został na w-ce prezesa nowo powstałego koła i do chwili obecnej jest członkiem. Mimo sędziwego wieku nadal uczestniczy w walnych spotkaniach niejednokrotnie zabierając głos.

   Senior Henryk Woźniak swoją ciągłą aktywnością był przykładem nie tylko dla wielu pokoleń druchów i strażaków, stał się inspiracją dla młodszych emerytów, by bez względu na trudy związane z wiekiem, integrować się w środowisku pożarniczym.

    Ten piękny jubileusz stanowił okazję, aby podziękować Jubilatowi za dotychczasową służbę, aktywność społeczną i działalność w kole.

     Komendant PSP i Prezesi koła dziękując za cały imponujący dorobek i zaangażowanie, jeszcze raz  życzyli Jubilatowi dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.