Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Jubileusze 80-lecia życia emerytów PSP w Częstochowie

    W Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie w dniu 31 października 2023r odbyło się uroczyste Jubileuszowe spotkanie trojga 80-letnich Jubilatów: kol. Elżbieta Kościeńczyk – wdowa po emerycie PSP, kol. Stanisław Duda, kol. Krzysztof Błachowicz z kierownictwem Komendy Miejskiej PSP: Komendantem bryg. Markiem Radoszem, Z-cą Komendanta bryg. Pawłem Frochem oraz Prezesem Koła nr 8 kol. Czesławem Milą i z-cą Prezesa kol. Krzysztofem Janasem.

    Prezes Czesław Mila odczytał Listy Gratulacyjne i wspólnie z Komendantami wręczył Jubilatom wraz z gratulacjami, okolicznościowe albumy i kwiaty.

   Obecni na spotkaniu Jubilaci od bardzo wielu lat są aktywnymi członkami Koła nr 8. Wśród zaproszonych kol. Jubilat Stanisław Duda – starszy oficer z ogromnym dorobkiem zawodowym i bagażem doświadczeń strażackich może się pochwalić, że był Prezesem II kadencji obecnego Koła nr 8 i jest pełen uznania, że koło stale się rozwija.

   Spotkanie przy kawie było okazją do rozmów o zdrowiu emerytów, wspomnień o pełnionej służbie, a także o potrzebie funkcjonowania koła emerytów w środowisku strażaków. Równocześnie wyraziili ogromne zadowolenie z zaangażowania kierownictwa komendy w sprawy wymagające wsparcia emerytów PSP.

   Jubilaci dziękując za pamięć o nich i życzenia jubileuszowe podkreślali, jak cennym dla seniorów pożarnictwa jest – dzięki stworzeniu warunków przez Komendę PSP i Zarząd Koła –  możliwość spotkania się z dawnymi koleżankami i kolegami ze służby.