Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Koleżeńskie wspomnienia w Prudniku

Koleżeńskie wspomnienia

30 czerwca 2023 roku  w siedzibie Zarządu Koła nr 9 ZEiRP RP w Prudniku odbyło się spotkanie autorów książki ”Wspomnienia ” st. bryg. w st. spocz. inż. Tadeusza Śliwy , oraz bryg. w st. spocz. inż. Jana Boćwińskiego z Panią Celiną Bocer – wdową po zmarłym Januszu Bocerze- absolwencie XV Turnusu SOP.

Książka jest wspomnieniem XV Turnusu (1969-1973) Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, a zawarte w niej  autorelacje 42 absolwentów tego turnusu oraz bogata dokumentacja fotograficzna są fragmentem pięknej historii szkolnictwa i  koleżeństwa pożarniczego.

               W spotkaniu uczestniczyli także mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Wiciak – Komendant Powiatowy PSP w Prudniku oraz Leszek Bobowski Wiceprezes Zarządu Koła Nr 9 ZEiRP RP w Prudniku. Podczas spotkania nastąpiło przekazanie Pani Celinie ww. książki z dedykacjami od trzech autorów(trzecim był st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Józef Zdobylak) oraz  medalu okolicznościowego, który na rewersie zawiera nazwiska i imiona wszystkich absolwentów XV Turnusu SOP. Pani Celina Bocer nie kryła wzruszenia i ze łzami w oczach podziękowała za koleżeńską pamięć o jej mężu. Przy poczęstunku, przygotowanym przez gospodarzy spotkania, wspominano czasy szkoły i przebieg służby, szczególnie zmarłego Janusza. Po spotkaniu Jan Boćwiński i Tadeusz Śliwa udali się na Cmentarz Komunalny w Prudniku  i zapalili znicze na grobie zmarłego Kolegi Janusza Bocera.

Geneza powstania książki.

Na XI Zjeździe Koleżeńskim XV Turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa,

który odbył się w dniach 06-08 września 2019 r. w Białce k/Parczewa woj. lubelskie z okazji 50-tej rocznicy rozpoczęcia nauki w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie zapadła decyzja, aby opracować książkę z okazji 50-tej rocznicy promocji, przypadającej w 2023 roku.

Zaproponowano, aby  emerytowani oficerowie pożarnictwa z województwa opolskiego – Jan Boćwiński, Józef Zdobylak i Tadeusz Śliwa ją opracowali.

Zespół autorów ustalił: wzór ankiety do wszystkich Kolegów, napisanie wspomnienia obejmujące okres 1969-1973 roku – pobyt we Wrocławiu i w SOP w Warszawie oraz przesłanie w wersji elektronicznej zdjęć obrazujących ten okres.

Na apel odpowiedziało 42 absolwentów turnusu XV. Nadbrygadierzy w st. spocz. Zygmunt Politowski i Ignacy Ścibiorek / absolwenci tego turnusu/ uzgodnili z Rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, że książka zostanie wydana na koszt SGSP. Książka została wydana w styczniu 2023 roku. Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Koleżeńskiego, który odbył się w dniach 18-20 maja 2023 r. w Centrum  Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej -Państwowy Instytut Badawczy im . Józefa Tuliszkowskiegow Józefowie odebrał ze SGSP 90 egz. książki o XV Turnusie SOP z przeznaczeniem, dla żyjących absolwentów oraz wdów i rodzin zmarłych Kolegów.