Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Koło nr 9 ZEiRP RP w Prudniku -wydarzenia  maj – czerwiec 2022 r

8 maja 2022 r. – Pielgrzymka na Górę Świętej Anny.

Liczne grono prudnickich emerytów pożarnictwa uczestniczyło 8 maja br. w XXIV Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków na Górę św. Anny. W poczcie sztandarowym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu było dwóch przedstawicieli z prudnickiego Koła- koledzy Józef Matuszewski oraz Andrzej Słobodzian, a także kolega z nyskiego Koła – Stanisław Kuszła. Po Mszy św. został tradycyjnie złożony wieniec pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II. Najliczniejszą grupę strażaków stanowili strażacy ochotnicy wraz z 86 sztandarami jednostek OSP. Przed powrotem do domów i jednostek była oczywiście tradycyjna strażacka grochówka. O pielgrzymce będą nam przypominały zdjęcia oraz proporczyk i buton, które są przechowywane w naszym emeryckim pomieszczeniu.

13-23 maja 2022 r. – Wystawa -pasje emerytów pożarnictwa

13 maja 2022 r. w Prudnickim Ośrodku Kultury otwarta została wystawa pt. „Pasje emerytów pożarnictwa”, przygotowana z okazji 26-lecia działalności prudnickiego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Można ją było obejrzeć do 23 maja 2022 r. Swoje pasje /malarstwo, rzeźba, konserwacja zabytków, wielorakie kolekcje, muzyka, szachy, pszczelarstwo, historia, literatura/ zaprezentowało 11 emerytów, w tym: 4 z Prudnika, 4 z Nysy i 3 z Opola. Z tej okazji został wydany folder, przedstawiający wystawców, materiały dot. prudnickiego  Koła oraz 30-lecia PSP. Przed otwarciem wystawy zostały przedstawione dwie prezentacje multimedialne:

– 26 -lecie prudnickiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,

– 30 lecie  – Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

Po  prezentacjach przedstawiono teledysk „ Strażackie wyzwania”,
 w wykonaniu kol. Mieczysława Sienkiewicza i aranżacji kol. Piotra Sobka. Spotkanie w sali reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury było też okazją do wręczenia kilku podziękowań i upominków.

Gośćmi uroczystości, poza liczną grupą emerytów i proboszczy prudnickich parafii ks. dr. Stanisława Bogaczewicza i ks. Piotra Sznury, byli: Starosta Prudnicki – Pan Radosław Roszkowski, Burmistrz Prudnika – Pan Grzegorz Zawiślak oraz Prezes Honorowy ZOW ZEiRP RP w Opolu – st. bryg w st. spocz. inż. Tadeusz Śliwa i  Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury- Pani dr Sylwia Gawłowska.

 18 maja 2022 r. – Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

18 maja 2022 r. prudniccy strażacy obchodzili swoje święto, czyli Dzień Strażaka. Korzystając z zaproszenia Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku mł. bryg. mgr. inż Krzysztofa Wiciaka, w uroczystości wzięła udział bardzo liczna grupa emerytów pożarnictwa. W trakcie wydarzenia odsłonięta została tablica, upamiętniająca byłego Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku śp. bryg. mgr. inż. Krzysztofa Maślankiewicza. /Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictaw RP w latach 2015-2019/. Pamiętając o tych, co odeszli na wieczną służbę, po uroczystości delegacja emerytów udała się na cmentarz komunalny w Prudniku, by  zapalić  znicze na grobach strażaków i emerytów pożarnictwa.

20 maja 2022 r. – Msza Święta za prudnickich strażaków i emerytów pożarnictwa

20 maja 2022 r.  w kościele p.w. Michała Archanioła w Prudniku  została odprawiona przez kapelana prudnickich strażaków ks. dr. Stanisława Bogaczewicza  Msza Święta za prudnickich strażaków PSP i OSP oraz emerytów pożarnictwa. We mszy, poza strażakami z KP PSP w Prudniku oraz członkami OSP,  uczestniczyła także duża grupa emerytów pożarnictwa z prudnickiego Koła. Podczas mszy dziękowaliśmy Bogu za opiekę nad nami i naszymi rodzinami. Po Mszy Świętej zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Świętego  Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego./Więzionego w latach 1954-55 w klasztorze oo. Franciszkanów w Prudniku-Lesie/.

3 czerwca 2022 r. – Pogrzeb śp. st. bryg. w st. spocz. mgr. Jana Palucha

3 czerwca 2022 r.- delegacja prudnickiego Koła ZEiRP RP uczestniczyła w Nysie w pogrzebieśp. st. bryg. w st. spocz. mgr. Jana Palucha /w latach 1962- 1976  Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Prudniku/.

 11 czerwca 2022 r. – Wycieczka do Kłodzka i Kamieńca Ząbkowickiego

11 czerwca 2022 r. Zarząd prudnickiego Koła ZEiRP RP zorganizował jednodniową wycieczkę na trasie Prudnik – Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki – Prudnik, podczas której zwiedziliśmy w Kłodzku: Twierdzę Kłodzko, Pałac Wallisów, kościoły – parafialny i oo. franciszkanów, most gotycki, a w Kamieńcu Ząbkowickim – Pałac Marianny Orańskiej.