Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Małopolski  Przełom  Wisły

Realizując plan pracy na rok 2022, Zarząd Koła ZEiRP RP w Chełmie z okazji Zbliżającego się Europejskiego Dnia Seniora /20.10./ zorganizował    w dniu 14 października 2022 r. wycieczkę krajoznawczą do: Kazimierza Dolnego, Janowca i Nałęczowa. 

W wycieczce wzięło udział 12 osób.

Środek transportu udostępnił Komendant Miejski PSP w Chełmie 

bryg. Artur Rutkowski. Dziękujemy.

Oprac. Jerzy Brzozowski

Foto: Adam Walczuk