Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Nowe Koło ZEiRP RP w Mikołowie

W dniu 15 lutego w sali szkoleniowej KP PSP w Mikołowie odbyło się spotkanie emerytów celem utworzenia koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Podczas spotkania emerytowani funkcjonariusze utworzyli koło nr 26 ZEiRP RP w Mikołowie. Podczas spotkania przeprowadzono wybory do władz koła.

Wybrano władze koła w składzie:

– Marian Przewoźnik – Prezes
– Leonard Kupny – Skarbnik
– Grzegorz Kołodziej – Sekretarz

Spotkanie połączone z wyborem władz koła prowadził Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach kol. Roman Szłapa. Obecny byl  st .bryg Damian Krawczyk Komendant Powiatowy  PSP w Mikołowie.

Pogratulowali wybranemu Zarządowi Koła, życząc szybkiego rozwijania koła oraz zobowiązali się do udzielania pomocy w działalności statutowej. 

19 lutego 2024r.  z udziałem zarządu koła – zostało zarejestrowane w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP w Katowicach pod Nr. 26.