Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów Koła w Tychach

   W dniu 3.01.2024r. w restauracji „Joker” w Tychach spotkali się emeryci i renciści z okazji przywitania „Nowego Roku”.
   Spotkanie otworzył Prezes koła ZEiRP RP który przywitał wszystkich obecnych oraz gości w osobach:

1. Komendanta Miejskiego PSP w Tychach – bryg. Wojciecha Rapka
2. Prezesa ZOW ZEiRP RP – kol. Romana Szłapa.

   Następnie omówił zorganizowaną w 2023r. dla członków koła i osób uprawnionych jedną wycieczkę oraz spotkania z okazji Dnia Strażaka jak również zmiany w Zarządzie koła w związane z przeprowadzonymi wyborami.

   Zaproszeni goście złożyli życzenia z okazji Nowego Roku.

   Dalszy przebieg spotkania odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze z pytaniami, na które odpowiadali zaproszeni goście.