Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Noworoczne spotkanie Koła w Dąbrowie Górniczej

W dniu 5.01.2024r. emeryci i renciści PSP z KM Dąbrowa Górnicza spotkali się na uroczystym spotkaniu Noworocznym w restauracji „Astra” w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie prowadził Prezes koła kol. Robert Kulej który przywitał obecnych emerytów i rencistów oraz zaproszonego Komendanta Miejskiego PSP Dąbrowa Górnicza ml. bryg. Mariusza Rozenberga. 

Minutą ciszy uczczono koleżanki i kolegów którzy odeszli do „wieczności”.

Prezes koła przedstawił krótką historię powstania koła (7.11.2023r.) oraz polany organizacyjne w bieżącym roku życząc wszystkim zdrowia oraz wszystkiego co dobre w Nowym Roku. 

mł. bryg. Mariusz Rozenberg omówił zmiany w KP PSP które nastąpiły w minionym roku oraz plany działania w Nowym Roku. Złożył życzenia noworoczne dla wszystkich obecnych wraz z rodzinami. 

Na zakończenie spotkania Prezes kol. Robert Kulej poinformował o podpisaniu deklaracji wstąpienia do ZEiRP RP 26 nowych członków koła – obecnie stan koła liczy 48 osób.