Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Obchody Dnia Strażaka w Częstochowie

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka dla członków Koła nr 8 i niezrzeszonych emerytów regionu częstochowskiego odbyły się tradycyjnie w „Studni” w Częstochowie.           Prezes koła kol. Czesław Mila otworzył uroczystość, powitał bryg. Pawła Frocha Z-cę Komendanta Miejskiego PSP oraz przybyłych emerytów, rencistów PSP i wdowy po strażakach. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka było okazją wyróżnienia Honorową Odznaką „Zasłużony Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” członków koła: kol. Jolantę Maślankę – Kościelny, kol. Dariusza Jagusiaka, kol. Grzegorza Cierpiała oraz bryg. Pawła Frocha – Z-cę Komendanta Miejskiego PSP. Odznaczenia wręczył kol Czesław Mila – członek Zarządu Głównego ZEiRPRP i Prezes Koła nr 8. W imieniu odznaczonych podziękowała kol. Jolanta Maślanka – Kościelny.

   Z okazji święta strażackiego kol. Izabela Zasępa przybliżyła zebranym informację o patronie strażaków Św. Florianie.

Prezes koła zapoznał zebranych programem koła na najbliższe miesiące, podziękował członkom koła za aktywność. Z-ca Komendanta bryg. Paweł Froch złożył życzenia zdrowia i pomyślności wszystkim emerytom, podziękował Zarządowi Koła za zaangażowanie w działalności na rzecz emerytów i rencistów PSP.

Głos zabrał również najstarszy wiekiem (92-letni) członek – jeden ze współzałożycieli Koła kol. Henryk Woźniak. Podziękował Zarządowi, Prezesowi i kierownictwu KMPSP za podtrzymywanie tradycji spotkań i za kontynuację działalności koła.

Po oficjalnej uroczystości Prezes koła zaprosił wszystkich zgromadzonych na obiad i wspólne biesiadowanie.