Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Odszedł na wieczną służbę

Odszedł na wieczną służbę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2022 r.  zmarł ,po ciężkiej chorobie,w wieku 89 lat kpt.poż.w st.spocz.  STANISŁAW  BRZEZIŃSKI.

Ukończył  Centralną Szkołę Oficerską w 1954 r. W okresie ponad 40 letniej czynnej służby strażackiej pełnił szereg odpowiedzialnych kierowniczych funkcji.

–  Z-cy Komendanta Straży Pożarnych w Żninie,

 – Komendanta Straży w Radziejowie 

 – Komendanta Straży Pożarnych  w Chojnicach.

Po przejściu na emeryturę rozpoczął działalność społeczną wśród emerytów pożarnictwa. Założył koło emerytów w Chojnicach. I został pierwszym jego Prezesem. Funkcję tę pełnił aż do stycznia 2019 roku czyli łącznie 26 lat.

Wniósł duże zasługi na rzecz rozwoju organizacyjnego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  na terenie powiatu chojnickiego i woj. pomorskiego.

Pogrążeni w smutku emeryci i renciści pożarnictwa.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla Rodziny składa:

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku

Koło ZEiRP  nr.11 w Chojnicach